Hoppa till innehåll

Skanör 26:2, Kyrkogatan

Planens syfte och innehåll

Detaljplan för att möjliggöra bostäder vid Skanörs kyrka.

Fastigheten Skanör 26:2 är del av den gamla prästgården intill Skanörs kyrka och används idag av Skanör-Falsterbo församling som bland annat kanslikontor. Församlingen önskar att omvandla befintlig byggnad till bostäder och syftet med planen är därför att pröva hur det kan utformas. Planen berör en kulturhistoriskt värdefull miljö som bör bevaras. Detaljplanens syfte är även att möjliggöra för ett framtida skydd mot höga havsnivåer.

Skanör 26_2 Kyrkogatan.JPG

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Översiktsplanarkitekt Lisa Dieckhoff
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se