Hoppa till innehåll

Stationsläge vid Hagarondellen i Skanör

edge_Hagavisualisering.jpg

Syfte

På Haga kommer befintlig hållplats byggas om och får fler parkeringsplatser för bil och cykel genom en ny detaljplan. Hållplatsen är idag välbesökt och populär och ambitionen är att det ska bli enklare att även cykla till stationen. Planlades 2020-2021 och byggs 2021-2022.

Aktuellt

Genomförande av detaljplanen är nu påbörjad för stationsläget vid Haga. Detta innebär att stationsläget utrustas med moderna väderskydd (likt Skanör C), fler cykelparkeringar, en stor del under tak, och en utökad pendlarparkering.

Sedan en tid tillbaka har parkeringsplats på Åldermannens gata gestaltats om. Båda parkeringarna kommer att förses med laddplatser.

Dörrar, belysning och realtidsinfo kommer i slutet av mars 2022. De glas som är sönder kommer att bytas innan invigningen 1/3.

I projektet kommer även Malmövägen att förses med trafiksäkrade åtgärder.

Projektet kommer att medföra störningar i trafiken.

Byggnationen beräknas vara klar under vintern 2022.

Haga bild 1.jpg

Haga bild 2.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Anders Purcell, projektledare
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se