Skanör 2:1, nytt stationsläge vid Hagarondellen i Skanör

Planens syfte och innehåll

Planuppdrag för del av Skanör 2:1 vid Hagarondellen syftar till att pröva ett nytt hållplatsläge norr om Malmövägen samt tillhörande pendlarparkeringar för bil och cykel mellan Malmövägen och Södra Sparvstyckevägen. Det görs med anledning av att införandet av högkvalitativ busstrafik i stråket Malmö-Falsterbonäset, då linjesträckningen ändras och det behövs fler parkeringsplatser.

Skanör 2_1 Hagarondellen.JPG

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Översiktsplanarkitekt Lisa Dieckhoff
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se