Hoppa till innehåll

Ändring av detaljplan för Skanör 45:3 med flera, vid Vånggatan

Laga kraft

Ändring av detaljplan för Skanör 45:3 med flera, vid Vånggatan har fått laga kraft 2024-02-14.
Lagakrafthandlingarna hittar du till höger under punkten Lagakraft.
Kommunstyrelsen i Vellinge kommun beslutade den 16 januari 2024 att anta förslaget till ändring av rubricerade detaljplan.

Syfte

Ändringen av detaljplanens syfte är att möjliggöra en fastighetsreglering för fastigheterna Skanör 45:2 och 45:3 på ett sätt så att marken med ett befintligt förråd kan byta ägare genom ändring av gällande detaljplans fastighetsindelningsbestämmelser.

Ändringen av detaljplanen stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050.
Den medför inte en betydande miljöpåverkan.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Elin Hallström
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
7 februari 2024 13:16