Hoppa till innehåll

Detaljplan för Falsterbo 8:57 – 8:63, vid Reinhold von Essens väg

Detaljplanen har fått laga kraft 7 december 2022.
Kommunstyrelsen i Vellinge kommun antog detaljplanen den 8 november 2022 § 178.

SYFTE

Detaljplanen syftar till att bevara den kulturhistoriskt värdefulla grupphusbebyggelsen inom planområdet vid Reinhold von Essens väg, genom att skydda nuvarande fasader mot söder, öster och norr med entréer, murar, garage och uppfarter och samtidigt möjliggöra för tillbyggnader åt väster lika de som i närtid tillkommit genom lovgivning.
Den stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050 och antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Helgeson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
22 september, 2021