Hoppa till innehåll

Detaljplan för del av Stora Hammar 16:136 och 16:137 samt del av Gottåkra 1:56, vid Esplanaden i Höllviken

Lagakraft

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun antog rubricerade detaljplan 2023-09-25.
Detaljplanen fick laga kraft 2024-02-28.
Lagakrafthandlingarna hittar du till höger under punkten Laga kraft.

Syfte

Detaljplanen syftar till att pröva ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med ungdomsbostäder och radhus som riktar sig till unga familjer.

Detaljplanen stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050 samt fördjupad översiktsplan för Östra Höllviken, Vision 2050 och den medför inte en betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen ger upphov till inlösen av mark som enligt detaljplanen utgör allmän plats.
Detaljplanen har upprättats med utökat planförfarande.

Stora Hammar.jpg

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Elin Hallström
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
5 mars 2024 13:52