Hoppa till innehåll

Ljunghusen 16:60 med flera

Detaljplan på granskning 14 februari till 13 mars

Handlingar finns på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Höllviken under tiden 14 februari till 13 mars 2019.

Synpunkter med namn och adress ska senast 13 mars 2019 ha inkommit till Tillväxtavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planens syfte och innehåll

Ändring av detaljplan som förtydligar kommunens intentioner om att stationshuset fortsatt ska inrymma publika verksamheter. Vidare vill kommunen stärka och förtydliga skyddet av byggnadens kulturmiljövärden.

Ljunghusens stationshus.JPG

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Mattisson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se