Ljunghusen 7:23, vid Rådjursvägen

Syfte och innehåll

Detaljplanen syftar till att undersöka möjligheten för uppdelning av befintlig tomt då denna upplevts och fungerat som två olika tomter. Planen avser att möjliggöra för ny fastighetsreglering, därutöver föreslås inga ytterligare ändringar.

Samråd

Samråd har ägt rum under tiden 13 december 2019 till 13 januari 2020. Planbeskrivning och plankarta hittar du till höger under pilen vid punkten Samråd.

planområde-01.png

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se