Hoppa till innehåll

Ljunghusen 2:23, vid Ljungsätersvägen

Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny fastighetsbildning som avser att dela parhuset så att varje lägenhet kan tilldelas en egen fastighet. Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2010.

Samråd

Handlingarna finns tillgängliga på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Höllviken under tiden 18 december 2020 till 15 januari 2021.
Du hittar dem också under punkten Samråd till höger.

Synpunkter med namn och adress ska senast 15 januari 2021 ha inkommit
till Planenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.