Höllviken 8:42, före detta Mariastugan, mellan Falsterbovägen och Gamleväg

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder, att pröva handel i bottenvåningen på flerbostadshus och skapa en torgyta på tomten för före detta Mariastugan i Höllviken.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2019, men beslutet har överklagats.

Antagandehandlingarna hittar du till höger under den lilla pilen vid punkten Antagande.

Kommunen har utarbetat ett antal målsättningar för detaljplanen:

Under pågående planprocess så kommer kommunen att ställa i ordning tomten med tillfälliga sittplatser och en gångstig - en plats att mötas helt enkelt!

Vellinge kommun har valt att gå vidare med ett förslag från Hauschild + Siegel. För intresseanmälan för att bo här i en framtid så bör ni vända er direkt till Hauschild + Siegel.

Höllviken 8-42 f d Mariastugan - illustrationsbild.jpg

Kontaktpersoner

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Projektledare Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se