Hoppa till innehåll

Höllviken 23:7, vård- och omsorgsboende öster om Henriks hage

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt vård- och omsorgsboende med cirka 50 platser öster om förskolan Henriks hage.

Planen antogs av Kommunstyrelsen den 2 juni 2020. Antagandehandlingar hittar du till höger under punkten antagande.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se