Hoppa till innehåll

Höllviken 23:7, ny grund- och förskola norr om Henriks hage

Syftet med detaljplanen är att medge en ny grundskola för ca 550 elever (f-9) med tillhörande idrottshall samt en ny förskola. I planförslaget ingår också en ny gata som kommer att fungera som uppsamlingsgata i det framtida utbyggnadsområdet i östra Höllviken, en torgyta med busshållplats på Henriksdalsvägens norra sida, gång- och cykelvägar samt naturmark.
Samråd ägde rum under november 2019.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se