Höllviken 11:118, vid Tallvägen

Syfte och innehåll

Planen syftar till att pröva reglering av befintlig bebyggelse och att möjliggöra för ny fastighetsbildning. Den nya fastighetsbildningen avser att avstycka befintligt parhus så att lägenheterna kan tilldelas vars en fastighet.

Samråd

Samråd har ägt rum under tiden 13 december 2019 till 13 januari 2020. Planbeskrivning och plankarta hittar du till höger under pilen vid punkten Samråd.

Ortofoto-01.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se