Hoppa till innehåll

Kundnöjdhet

Ett sätt att mäta kundnöjdhet är att delta i nationella brukarundersökningar. I dessa undersökningar ges vårdtagare/brukare/anhöriga en möjlighet att beskriva sin upplevelse av verksamhetens kvalitet. Det kan handla om personalens bemötande, upplevelse av trygghet, insatsernas kvalitet och samverkan med anhöriga.

Genom brukarundersökningarna får verksamheterna ett underlag för analys av vad som fungerar bra eller mindre bra. Resultaten från brukarundersökningarna blir därmed ett stöd för förbättringsåtgärder och verksamhetsutveckling.

Vellinge kommun deltar årligen i Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och i SKRs brukarundersökning inom funktionshinderområdet.

Här kan du läsa mer om resultatet från 2022 års undersökningar

Äldreomsorg:

Hemtjänst Vellinge - 2022.pdf (PDF-dokument, 1,1 MB)

Säbo Vellinge - 2022.pdf (PDF-dokument, 1,4 MB)

Vill du läsa mer om Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022

Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? - Socialstyrelsen

Funktionshinderområdet:

kommunrapport boendestöd SoL.pdf (PDF-dokument, 313 kB)

kommunrapport daglig verksamhet.pdf (PDF-dokument, 342 kB)

kommunrapport gruppbostad LSS.pdf (PDF-dokument, 330 kB)

kommunrapport servicebostad LSS.pdf (PDF-dokument, 313 kB)

Publicerad:
23 augusti, 2023