Hoppa till innehåll

Frågor och svar om trygghetslarm

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att kunna hjälpa dig i situationer du inte klarar av själv i hemmet.

Trygghetslarm

Information om trygghetslarm för vårdleverentörer

Hur får jag ett trygghetslarm?

Genom så kallad förenklad handläggning kan du få rätt till trygghetslarm. Är du 70 år och folkbokförd i Vellinge kommun har du rätt till ett trygghetslarm utan biståndsbedömning. Det krävs fortfarande ett beslut från biståndshandläggare för insatsen. Du kan alltid be att få din ansökan prövad enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen. Trygghetslarmet består av en talapparat och en larmklocka.

När ska jag använda mitt trygghetslarm?
Du kan använda ditt larm dygnet runt, vid situationer där du:

Viktigt att tänka på är att trygghetslarmet inte är ett akutlarm. Ring alltid 112 vid akuta situationer.

Får min make/ maka använda mitt trygghetslarm? Larmet är endast kopplat till dig som har bistånd för trygghetslarm. För att den du bor med ska kunna använda ett larm, krävs det att dom har ett biståndsbeslut och ett eget trygghetslarm.

Hur ansluts trygghetslarmet?

Hur ska trygghetslarmet anslutas?
Trygghetslarmet ansluts i ett vanligt vägguttag. Det behövs
inte anslutas till något telejack eftersom larmet går över ett GSM-nät.

Får jag hjälp med installationen?
Du som fått ett trygghetslarm beviljat får hjälp av hemtjänstpersonal med installatonen. I samband med detta får du information om hur larmet fungerar. Hemtjänstpersonalen kontaktar dig för att komma överens om när det passar att installera trygghetslarm hemma hos dig.

Vad består trygghetslarmet av?
Larmet består av en talapparat som möjliggör kommunikation med
hemtjänstpersonalen. På talapparaten finns en NCF-tagg. En NCF-tagg är ett klistermärke som bidrar till att hemtjänsten kan markera sin närvaro. Du får även en vattentät larmklocka som du kan hänga runt halsen eller handleden.

Vad händer när jag har larmat?

När du är i behov av hjälp trycker du på larmklockan. Inom några minuter kommer personal att svara dig genom talapparatens högtalare. Vid behov kommer personalen hem till dig. Om du inte har möjlighet att svara eller är i närheten av högtalaren, kommer personalen alltid hem till dig. Lämna gärna en lista med dina anhörigas telefonnummer till hemtjänsten. Om du råkat aktivera larmet av misstag berättar du bara det för personalen när de kontaktar dig.

Hur lång är väntetiden från att jag larmat tills hjälp kommer hem till mig?
Så fort ett larm inkommer till hemtjänsten ska detta besvaras omgående. Larmet ska åtgärdas skyndsamt senast inom 30 minuter, dygnet runt.

Kan jag ringa med min telefon när jag larmat?
Ja, eftersom larmet inte påverkar din hemtelefon. De digitala
trygghetslarmen har ingen koppling till din hemtelefon eller mobiltelefon utan fungerar helt fristående. Du kan alltså vara utan telefon och ändå ha ett trygghetslarm.

Hur kommer hemtjänsten in till mig när jag larmat?
Du måste lämna ifrån dig nycklar till din ytterdörrs samtliga lås, för att hemtjänsten ska kunna ta sig in i din bostad när du aktiverat ditt trygghetslarm. Dessa nycklar kvitteras ut av hemtjänstens personal. Nycklarna kommer därefter att förvaras i ett låst nyckelskåp i hemtjänstens lokaler och används endast när du har larmat.

Fungerar mitt trygghetslarm bara hemma?
Ja, men räckvidden testas vid inkoppling av larmet.

Vad händer om jag av misstag larmar?
Om trygghetslarmet aktiveras av misstag så talar du bara om för hemtjänstpersonalen att det inte var din avsikt att larma. Du kan själv återställa larmet. Hemtjänstpersonalen visar hur du gör.

Skötsel av trygghetslarm

Tål min larmklocka vatten?
Ja, och för din egen säkerhet – bär alltid larmklockan även när du duschar.

Hur rengör jag mitt trygghetslarm?
När du rengör larmutrustningen använd endast en fuktig trasa. Larmklockan tål vatten och går att duscha med.

Vad händer om jag tappar klockan eller trygghetslarmet blir förstört?
Ta kontakt med din hemtjänstutförare för att få ett nytt larm. Du blir dock ersättningsskyldig för borttappat eller förstört larm, enligt aktuell taxa som bestäms av Vellinge kommun.

Testas mitt trygghetslarm?
Ja, en gång i timmen testas trygghetslarmet automatiskt och ljudlöst. Du kan också själv testa ditt trygghetslarm genom att provlarma. Glöm inte meddela personal att du provlarmar.

Ger talapparaten (larmdosan) ifrån sig något ljud när jag larmar?
Nej, när du larmar lyser/blinkar först den röda knappen på larmdosan. När sedan larmet når fram till hemtjänsten blinkar den gröna knappen. Den gröna knappen lyser under ditt samtal med hemtjänsten. Knappen fortsätter sedan att blinka i 30 min, då det finns möjlighet för återuppringning från hemtjänsten.

Kostnader för trygghetslarmet?
Du betalar en månadsvis avgift för trygghetslarmet enligt taxa som
bestäms av Vellinge kommun.

Jag ska resa bort (eller åka till sjukhus) en längre tid, vad ska jag då tänka på?
Hamnar du på sjukhus eller reser bort en längre tid kontaktar du din hemtjänstutförare. Trygghetslarmet behåller du under tiden du är borta.

Jag har bytt teleoperatör, har det någon betydelse för mitt trygghetslarm?
Nej, ditt larm påverkas inte av din teleoperatör.

Mitt trygghetslarm har slutat fungera, vad gör jag?
Kontakta i första hand din hemtjänstutförare, som kan kontrollera att det inte är något fel med utrustningen.

Avsluta trygghetslarm

Jag vill inte ha mitt trygghetslarm längre, hur gör jag då?
När du ska avsluta ditt larm så kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Sedan kontaktar du din hemtjänst för att återlämna trygghetslarmet och annan utrustning som är kopplat till larmet. Det ska återlämnas så snart som möjligt efter att behovet av trygghetslarm upphört. I samband med detta så återlämnas dina nycklar.

Om jag inte lämnar tillbaka mitt trygghetslarm?
Trygghetslarmet ska lämnas tillbaka senast inom 3 veckor eller annan överenskommen tid med samordnare för hemtjänsten. Lämnas inte trygghetslarmet inom överenskommen tid debiteras kostnaden för
trygghetslarmet enligt aktuella avgifter för vård och omsorg.

Om jag inte hämtar mina nycklar?
De nycklar som hemtjänsten förfogar över kasseras om dessa inte har
hämtats inom tre veckor eller annan överenskommen tid.

Publicerad:
20 september, 2018
Senast uppdaterad:
15 september, 2020