Frågor och svar om trygghetslarm

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om trygghetslarm

 1. Hur får jag ett trygghetslarm?
  Du som har balansproblem, lider av oro eller av annan anledning behöver
  kunna tillkalla hjälp kan ansöka om trygghetslarm hos kommunens
  biståndshandläggare.
 2. När ska jag använda mitt trygghetslarm?
  Du ska använda ditt trygghetslarm i situationer när du behöver få hjälp av hemtjänstpersonalen. Det kan vara när du fått ett försämrat hälsotillstånd eller vid andra situationer då du känner dig otrygg. Så fort ett larm inkommer till hemtjänsten ska detta besvaras. Därefter har de en inställelsetid på 30 min. Larmet är en trygghet för dig när du hamnat i situationer som du inte klarar av själv. Viktigt att tänka på är att trygghetslarmet inte är ett akutlarm och inte ersätter larmnummer 112.
 3. Hur ska trygghetslarmet anslutas?
  Trygghetslarmet kommer att anslutas i ett vanligt vägguttag. Det behövs
  inte anslutas till något telejack eftersom larmet går över ett GSM nät.
 4. Får jag hjälp med installationen?
  Du som fått ett trygghetslarm beviljat kommer att få hjälp med
  installationen av hemtjänstpersonal. De kommer i samband med detta
  också att berätta för dig hur larmet fungerar. Hemtjänstpersonalen
  kontaktar dig för att komma överens om när det är lämpligt att de
  kommer hem till dig.
 5. Vad består trygghetslarmet av?
  Larmet består av en talapparat som möjliggör en kommunikation med
  hemtjänstpersonalen. På talapparaten kommer en NCF-tag att vara
  placerad, detta klistermärke bidrar till att hemtjänsten kan
  närvaromarkera sig. Du kommer även att tillhandahålla en vattentät
  larmklocka som du kan hänga runt halsen eller handleden.
 6. Vad händer när jag har larmat?
  Ditt trygghetslarm är kopplat till hemtjänsten i det område du tillhör och under natten är det kopplat till nattpatrullen som utgår från Postgården (Höllviken). När du använder ditt larm kommer du via din talapparaten att höra en personal som svarar. Är det så att personalen inte hör vad du säger eller om du av någon orsak inte kan förmedla dig så kommer alltid personalen hem till dig i din bostad.
 7. Kan jag ringa med min telefon när jag larmat?
  Ja, eftersom larmet inte påverkar din hemtelefon. De digitala
  trygghetslarmen har ingen koppling till din hemtelefon eller mobiltelefon utan fungerar helt fristående, du kan alltså vara utan telefon och ändå ha ett trygghetslarm.
 8. Hur lång är väntetiden från att jag larmat tills hjälp kommer hem till mig?
  Alla larm ska besvaras skyndsamt. Väntetiden innan någon besvarar ditt larm får inte överstiga 30 minuter. Hemtjänstpersonalen pratar med dig via din talapparat och bedömer ditt behov av hjälp.
 9. Hur kommer hemtjänsten in till mig när jag larmat?
  Du måste lämna ifrån dig nycklar till din ytterdörrs samtliga lås, för att hemtjänsten ska kunna ta sig in i din bostad när du aktiverat ditt trygghetslarm och behöver hjälp. Dessa nycklar kvitteras ut av hemtjänstens personal. Nycklarna kommer därefter att förvaras i ett låst nyckelskåp i hemtjänstens lokaler och används endast när du har larmat.
 10. Fungerar mitt trygghetslarm bara hemma?
  Ja, men räckvidden testas vid inkoppling av larmet.
 11. Vad händer om jag av misstag larmar?
  Om trygghetslarmet aktiveras av misstag så talar du bara om för hemtjänstpersonalen att det inte var avsiktligt att larma. Du kan själv återställa larmet. Hemtjänstpersonalen kan visa hur du gör.
 12. Tål min larmklocka vatten?
  Ja, och för din egen säkerhet – bär alltid larmklockan även när du duschar.
 13. Hur rengör jag mitt trygghetslarm?
  När du rengör larmutrustningen använd endast en fuktig trasa. Larmklockan tål vatten och går att duscha med.
 14. Vad händer om jag tappar klockan eller trygghetslarmet blir förstört?
  Ta kontakt med din hemtjänstutförare för att få ett nytt larm. Du blir dock ersättningsskyldig för borttappat eller förstört larm, enligt aktuella taxa som bestäms av Vellinge kommun.
 15. Testas mitt trygghetslarm?
  Ja, en gång i timmen testas trygghetslarmet automatiskt. Du kan också själv testa ditt trygghetslarm genom att provlarma. Meddela bara personalen att du har prov larmat.
 16. Ger talapparaten (larmdosan) ifrån sig något ljud när jag larmar?
  Nej, när du larmar lyser/blinkar den röda knappen på larmdosan och när larmet har kommit fram till hemtjänsten blinkar den gröna knappen. Den gröna knappen lyser under samtalet med hemtjänsten. Knappen fortsätter sedan att blinka i 30 min då det finns en möjlighet för återuppringning från hemtjänsten.
 17. Kostnader för trygghetslarmet?
  Du betalar månadsvis en avgift för trygghetslarmet enligt taxa som
  bestäms av Vellinge kommun.
 18. Jag ska resa bort (eller åka till sjukhus) en längre tid, vad ska jag då tänka på?
  Hamnar du på sjukhus eller reser bort en längre tid kontaktar du din hemtjänstutförare. Trygghetslarmet behåller du under tiden du är
  borta.
 19. Jag har bytt teleoperatör, har det någon betydelse för mitt trygghetslarm?
  Nej, ditt larm påverkas inte av din teleoperatör.
 20. Mitt trygghetslarm har slutat fungera, vad gör jag?
  Kontakta i första hand din hemtjänstutförare, som kan kontrollera att det inte är något fel med utrustningen.
 21. Jag vill inte ha mitt trygghetslarm längre, hur gör jag då?
  Du ringer till biståndshandläggaren och säger upp ditt trygghetslarm.
  Återlämnandet av ditt larm ska ske så snart som möjligt efter att behovet har upphört. Du tar kontakt med din hemtjänstutförare och avtalar tid med personalen för återlämning av larmutrustningen och i samband med det återfår du dina nycklar.
 22. Om jag inte lämnar tillbaka mitt trygghetslarm?
  Trygghetslarmet ska lämnas tillbaka inom 3 veckor eller om annan tid har blivit överenskommen med samordnare för hemtjänsten. Lämnas inte trygghetslarmet inom överenskommen tid debiteras kostnad för trygghetslarmet enligt aktuella avgifter för vård o omsorg.
 23. Om jag inte hämtar mina nycklar?
  De nycklar som hemtjänsten förfogar över kasseras om dessa inte har
  hämtats inom tre veckor eller annan överenskommen tid.
Publicerad:
20 september, 2018
Senast uppdaterad:
7 maj, 2019