Hoppa till innehåll

Jämlik demensvård

Vellinge kommun deltar i projektet ”Jämlik demensvård i Skåne”. Det är Region Skåne som har tagit fram en samverkansmodell för detta ändamål. Syftet är att öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom och deras anhöriga, genom förbättrade arbetssätt för personcentrerad och samordnad vård och omsorg.

Kognitiv rond

Kognitiv rond är en samverkan mellan vårdcentral, kommunen och utförare av vård- och omsorg. Resultatet är ett multiprofessionellt demensteam som består av läkare, specialistsjuksköterskor, ansvarig personal för äldremottagning och minnesmottagning, Silviasyster och biståndshandläggare. Syftet är att påskynda upptäckten av en eventuell demenssjukdom, för att kunna erbjuda hjälp och stöd i ett tidigare skede.

Efter samtycke från personen det berör, arbetar demensteamet med utredning, diagnossättning och behandling. Teamet ser även över behov av insatser och gör fortlöpande uppföljning. Exempel på åtgärder som kan ges är ordination av symtomlindrande demensläkemedel, tillgång till insatser från kommunen och utprovning av hjälpmedel.

Son som talar till sin ledsne äldre pappa i soffa.jpg

Tidig upptäckt

Syftet med Tidig upptäckt är att skapa en sammanhållen vårdkedja och en jämlik demensvård i kommunen. Tidig upptäckt ska underlätta för personal som arbetar inom vård och omsorg att känna till och uppmärksamma avvikande beteende eller signaler.

För att sprida information om kognitiv svikt och demenssjukdom har det tagits fram en informationsbroschyr samt material till personal.

Tidig-upptäckt-broschyr-2021.pdf (PDF-dokument, 464 kB)

Publicerad:
24 mars, 2021