Demenskoordinator

Vellinge kommun har en demenskoordinator som kan ge stöd och råd till dig som drabbats av en demenssjukdom eller dig som är anhörig till person med demenssjukdom. Även du som är orolig över symtom på minnessvikt men inte har diagnos kan vända dig till demenskoordinatorn.

Kommunens demenskoordinator kan lotsa dig rätt inom kommunens olika verksamheter och förmedla kontakt med biståndshandläggare, hemsjukvård, primärvård eller anhörigstöd.

I kommunen finns även en Silviasyster som kan göra hembesök och ge stöd per telefon.

Kontaktuppgifter

Demenskoordinatorn nås via Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00.
Silviasystern nås på telefon 0700-19 17 83

Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
27 maj, 2019