Hoppa till innehåll

Äldreombud

Äldreombuden är en servicefunktion för de äldre i Vellinge kommun.

Äldreombuden har en fristående ställning och utgör en länk mellan den enskilde och kommunen i de fall man inte vill eller kan ha kontakt med kommunen direkt.
Äldreombuden har också en rådgivande funktion och kan ge upplysningar, svara på frågor och vara behjälplig i kontakt med myndigheter.
Äldreombuden är politiskt oberoende och tillsättningen sker på frivillig basis genom pensionärsföreningar i kommunen.

Följande äldreombud finns i Vellinge kommun.

Lena Holmgren
Äldreombud i Höllviken
Telefon: 070-734 76 62 
E-post: lenak.holmgren@telia.com

Gun-Britt Hellberg-Sandell
Äldreombud i Höllviken
Telefon: 040-45 26 44 
Mobil: 0708-15 65 55 
E-post: gunbritt.sandell@telia.com

Birgitta Ericson Erch
Äldreombud i Skanör och Falsterbo
Telefon: 0708-47 24 00 
E-post: birgitta.erch@gmail.com

Marianne Friberg
Äldreombud i Vellinge tätort
Telefon: 040-42 22 45 
Mobil: 0708-13 65 47 
E-post: mfriberg44@gmail.com

Thomas Arnell
Äldreombud i Vellinge tätort
Telefon: 040-42 21 49 
E-post: thomasarnell@telia.com

Karin Svedberg
Äldreombud i Vellinge tätort
Telefon: 0709-26 26 88 
E-post: karin44svedberg@hotmail.com

Claes Mortin
Äldreombud i de östra kommundelarna
Mobil: 073-749 32 30 
E-post: claesmortin@gmail.com

Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
22 oktober, 2020