Arbete med stöd

Verksamheten riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning och som vill komma ut i arbetslivet. Arbete med stöd erbjuder kontinuerligt, långvarigt och framför allt individuellt utformat stöd.

Supported Employment

Vi arbetar efter en metod som kallas Supported Employment. Detta är en metod som riktar sig till personer med funktionsnedsättning som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet är att stöttas i att finna, få och behålla en praktikplats/arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Detta erbjuder vi

På Arbete med stöd tilldelas du en arbetskonsulent som stöttar dig. Dina idéer, intressen och resurser tas tillvara. Tillsammans gör vi en personlig plan, studiebesök på arbetsplatser och söker praktikplats utifrån dina önskningar och förutsättningar.

Vi hjälper dig att förbereda dig inför mötet med arbetsgivare och i kontakten med myndigheter. När du kommer ut på arbetsplatsen är vi med dig som stöd i arbetsuppgifter och i kontakten med arbetsgivare och arbetskamrater. Stödet fortsätter så länge det behövs.

Kontaktuppgifter

Vi finns på Hammargatan 3, Vellinge.
Telefon 040-42 56 70

Enhetschef Jonna Rosenqvist når du på telefon 040-42 56 64 eller per e-post jonna.rosenqvist@vellinge.se

Publicerad:
14 september, 2018
Senast uppdaterad:
24 april, 2019