Föräldrautbildning

Föräldrautbildningar finns för dig som vill utveckla ditt föräldraskap, knyta kontakter med andra föräldrar och utbyta erfarenheter och få stöd. Vellinge kommun har tre typer av föräldrautbildningar; BIFF, CoS och COPE.

BIFF – Barn i föräldrars fokus

Har du separerat och vill göra det så bra som möjligt för ditt barn? Då kan BIFF vara något för dig!

BIFF är en kort utbildning som vänder sig till föräldrar som vill veta vad som händer med barn som varit med om eller befinner sig i föräldrakonflikter. Utbildningstillfällena ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera.

Huvudfrågan är: Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?

Utbildningen hålls i Familjernas Hus, Vellinge. Det finns inget krav på att båda föräldrarna ska delta. Kursen är gratis.
Nästa utbildningsstart är 9 april 2019.

Om du vill anmäla dig eller om du har frågor kontakta gruppledarna:

Karin Lindbladh, e-post: karin.lindbladh@vellinge.se, tfn 040-42 5112 eller Robert Kristoffersson, e-post: robert.kristoffersson@vellinge.se, tfn 040-42 52 81

Informationsbroschyr om BIFF (PDF-dokument, 1,7 MB)

CoS - Circle of Security, Föräldrakurs 0-6 år

Våra barns behov är lätta att missa när vi föräldrar befinner oss mitt i vardagsstressen. Trygghetscirkeln hjälper dig som förälder att bli mer uppmärksam på vad ditt barn skickar ut för signaler och vilka behov som ditt barn behöver få tillgodosett.

Circle of Security vill ge er en karta till att förstå ert barns behov och signaler och hur man som förälder kan försöka möta dessa. Kursen kan ge dig möjlighet till att bli en ännu bättre förälder för ditt barn. Målet är att ditt barn ska få hjälp att känna trygghet i sig själv, så att det kommer stå starkare att möta livet utmaningar. Vi träffas tillsammans vid åtta tillfällen.

Kontakta Sara Fransson, socionom på Familjernas hus i Vellinge 040—635 42 22 eller Karin Eriksson, förskolepedagog på Familjernas Hus i Vellinge 040-635 42 11 så får du veta när nästa grupp startar på Familjernas Hus. Kursen är gratis.

COPE

COPE är en utbildning för dig som vill utveckla ditt föräldraskap, knyta kontakter med andra föräldrar och utbyta erfarenheter. Med hjälp av egna och andras erfarenheter hittar vi tillsammans nya goda strategier i vårt föräldraskap.

Kursens syfte
Kursen ger dig som förälder verktyg för att förstå och hantera ditt barns beteende och stärka dig i ditt föräldraskap. Ett viktigt syfte är också att förbättra samspelet i familjen och skapa stödjande nätverk.

Kursens mål
Ge dig som förälder redskap för att förstärka positivt beteende hos dina barn eller de barn som du är närstående till och förebygga det negativa. Kursen ska öka ditt självförtroende som förälder och hjälpa dig som förälder att förbättra din förmåga att lösa problem. Målet är också att du som förälder får möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.

Så här går det till
25-30 föräldrar träffas två timmar per vecka och arbetar i större och mindre grupper under åtta veckors tid. Vid varje tillfälle hålls också en kortare genomgång utifrån dagens tema. För att prova de nya sätten hemma får du som förälder en hemuppgift där de strategier som tagits upp under lektionen ska tränas.

Kursen tar bland annat upp:

Kursledare
Kursen leds av särskilt utbildad gruppledare. Samtliga gruppledare har yrkesutbildningar inom behandlande eller pedagogiska områden.

Kurserna är kostnadsfria och öppna för alla föräldrar/närstående till barn och tonåringar i Vellinge kommun. Gratis fika ingår.

informationsbroschyr om COPE (PDF-dokument, 2,5 MB)

Vill du veta mer?

Mer information får du av Kristina Stern, chef för elevhälsan i Vellinge kommun, 040-42 59 97 eller kristina.stern@vellinge.se.

Relaterade dokument

Publicerad:
3 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
4 juni, 2019