Hoppa till innehåll

Föräldrautbildningar

Alla kämpar vi med vårt föräldraskap ibland. Det kan kännas skönt att träffa andra föräldrar för att dela erfarenheter och få lite tips och råd av erfarna gruppledare. Följande föräldrautbildningar erbjuds i kommunen just nu.

Självservice

BIFF – Barn i föräldrars fokus

Har du separerat och vill göra det så bra som möjligt för ditt barn? Då kan BIFF vara något för dig!

BIFF är en kort utbildning som vänder sig till föräldrar som vill veta vad som händer med barn som varit med om eller befinner sig i föräldrakonflikter. Utbildningstillfällena ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera.

Det finns inget krav på att båda föräldrarna ska delta i utbildningen och medföräldrar deltar aldrig vid samma utbildningstillfälle. Vanligtvis hålls kursen en gång per termin.

BiFF för barn

I samband med att ni som föräldrar deltar i BiFF finns där även en möjlighet för era barn att delta i en separat grupp för barn med syfte att ta upp samma teman/ämnen som i BiFF men anpassat utifrån barn. För att barngruppen ska bli av behövs det minst fyra barn som deltar.

För anmälan eller frågor om BiFF och BiFF för barn kan du kontakta Glenn Sjöbeck. Du kan också anmäla via e-tjänst (se länk ovan).

glenn.sjobeck@vellinge.se

Om du vill veta mer eller komma i kontakt med oss på Familjerätten är du välkommen att ringa Vellinge direkt 040-42 50 00.

Tider för hösten 2023 och våren 2024

Hösten 2023
3/10 kl. 17-19.
10/10 kl. 17-19.
17/10 kl. 17-19.

Våren 2024
5/3 kl. 17-19.
12/3 kl. 17-19.
19/3 kl. 17-19.

ABC 3-12 år

ABC är en föräldrautbildning som riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3-12 år. Programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN’s barnkonvention. ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens.

Under 4 träffar går vi igenom teman som Visa kärlek, Vara med, Visa vägen, Välja Strider samt en återträff 1-2 månader efter avslutad kurs. Det rekommenderas att man går samtliga tillfällen då träffarna bygger på varandra.

Vellinge har satsat på ABC och startade kurser våren 2023 och den har visat sig vara mycket uppskattad av föräldrar. Mycket handfasta tips på hur man får vardagen att flyta bättre med mindre konflikter.

” Självreflektion! Hur jag agerar påverkar situationen med mitt barn, jättegivande”

”Min relation till sonen har blivit bättre”

”Kursen passar alla, man behöver uppdatera sig i hur mycket krav man kan ställa på sitt barn”

Nästa kursstart:
På Familjecentralen i Vellinge

Onsdag 6/9 september 9.11-30
Onsdag 20/9 september 9-.11.30
Onsdag 4/10 oktober 9.-11.30
Onsdag 18/10 oktober 9.-11.30
Återträff: Onsdag 29/11 9-11.30

Anmälan eller frågor till Maria Sundberg, barnkoordinator
040 635 42 26

Maria.sundberg@vellinge.se

COS (Trygghetscirkeln) 0-6 år

Trygghetscirkeln (Circle of Security) bygger på anknytningsteori och har utvecklats ur cirka 50 års forskning om vad som gör barn trygga och hur man som förälder kan hjälpa sina barn bli trygga och få god självkänsla. Syftet med kursen är att stärka föräldrars förmåga att läsa av, tolka och möta sina barns grundläggande behov och på så sätt skapa trygghet hos barnet.

Under kursens gång undersöker vi vilket stöd vi som föräldrar behöver ge våra barn när de utforskar världen och sina känslor. Vi tittar på våra egna erfarenheter och funderar över hur de kan avspegla sig i vårt föräldraskap.

Vi tittar på filmklipp som visar barn och föräldrar i olika situationer och pratar tillsammans utifrån dem. Du bestämmer själv hur mycket du vill dela med dig av till gruppen.

Det rekommenderas att du deltar vid samtliga tillfällen eftersom träffarna bygger på varandra.

Vellinge kommun har erbjudit Trygghetscirkeln löpande på respektive Familjecentral i Vellinge och Höllviken. Kursen är mycket uppskattad av föräldrar som gått den.

Hjälpsamt och en hög nivå genom hela kursen. Enkelt att ta till sig och fint att gå i grupp med andra föräldrar som också delar med sig”

”Fantastiskt givande! Har skapat ett reflekterande förhållningssätt hos mig. Innehållet har öppnat mina ögon och gjort mig tryggare i min föräldraroll”

”Alla borde få chansen att till den här utbildningen”.

Nästa kursstart:
Familjecentralen Höllviken
Onsdag 23 augusti 9.30-11.30
Onsdag 30 augusti 9.30-11.30
Onsdag 6 september 9.30-11.30
Onsdag 20 september 9.30-11.30

Familjecentralen Vellinge
Tisdag 7 november 15.30-17.30
Tisdag 14 november 15.30-17.30
Tisdag 21 november 15.30-17.30
Tisdag 28 november 15.30-17.30

Anmälan eller frågor till Maria Sundberg, barnkoordinator
040 635 42 26

Maria.sundberg@vellinge.se

Relaterade dokument

Senast uppdaterad:
1 mars, 2023