Hoppa till innehåll

Föräldrautbildning

Föräldrautbildningar finns för dig som vill utveckla ditt föräldraskap, knyta kontakter med andra föräldrar och utbyta erfarenheter och få stöd.

BIFF – Barn i föräldrars fokus

Har du separerat och vill göra det så bra som möjligt för ditt barn? Då kan BIFF vara något för dig!

BIFF är en kort utbildning som vänder sig till föräldrar som vill veta vad som händer med barn som varit med om eller befinner sig i föräldrakonflikter. Utbildningstillfällena ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera.

Huvudfrågan är: Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?

Det finns inget krav på att båda föräldrarna ska delta och föräldrar deltar aldrig i samma grupp. Kursen är gratis och vi startar nya grupper med jämna mellanrum. Inga uppgifter om deltagande sparas.

Kontakta gruppledarna för information om aktuella datum och lokal, samt anmälan:

Cecilia Schön, e-post: cecilia.schon@vellinge.se, tfn 040-6354287 eller

Robert Kristoffersson, e-post: robert.kristoffersson@vellinge.se, tfn 040-42 52 81

Informationsbroschyr om BIFF (PDF-dokument, 1,6 MB)

CoS - Circle of Security, Föräldrakurs 0-6 år

Våra barns behov är lätta att missa när vi föräldrar befinner oss mitt i vardagsstressen. Trygghetscirkeln hjälper dig som förälder att bli mer uppmärksam på vad ditt barn skickar ut för signaler och vilka behov som ditt barn behöver få tillgodosett.

Circle of Security vill ge er en karta till att förstå ert barns behov och signaler och hur man som förälder kan försöka möta dessa. Kursen kan ge dig möjlighet till att bli en ännu bättre förälder för ditt barn. Målet är att ditt barn ska få hjälp att känna trygghet i sig själv, så att det kommer stå starkare att möta livet utmaningar. Vi träffas tillsammans vid åtta tillfällen.

Kontakta Sara Fransson, socionom på Familjernas hus i Vellinge 040—635 42 22 eller Karin Eriksson, förskolepedagog på Familjernas Hus i Vellinge 040-635 42 11 så får du veta när nästa grupp startar på Familjernas Hus. Kursen är gratis.

Kontakta Cecilia Schön, socionom på Familjernas hus i Höllviken 040- 635 54 87 eller Petra Sawicki, förskolepedagog på Familjernas Hus i Höllviken 040-635 42 92 så får du veta när nästa grupp startar på Familjernas Hus. Kursen är gratis.

Vill du veta mer?

Mer information får du av Kristina Stern, chef för elevhälsan i Vellinge kommun, 040-42 59 97 eller kristina.stern@vellinge.se.

Relaterade dokument

Publicerad:
3 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
30 september, 2019