Hoppa till innehåll

Projekt - IFO

Utmaningarna i samhället är komplexa och förändras ständigt i takt med samhällets utveckling. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) genomförs olika projekt i syfte att utveckla och förbättra kvaliteten på verksamheten. Nedan finns information om de olika projekten.

Utredningsuppdrag NPF

I slutet av 2021 fattade omsorgsavdelningen tillsammans med utbildningsavdelningen i Vellinge kommun beslut om att genomföra en 1-årig utredning. Syftet var att kartlägga behov och få förslag till förbättrad samverkan för att utveckla stödet kring barn och unga och unga vuxna i åldrarna 0–26 år som har, eller misstänks ha en NPF-diagnos och/eller psykisk ohälsa i Vellinge kommun. Utredningsuppdraget har samfinansierats av de två parterna och genomförts under perioden mars 2022 till mars 2023.

Rapport: Hur kan arbetet med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utvecklas i Vellinge kommun? (PDF-dokument, 6,8 MB)

Publicerad:
16 oktober, 2023