Hoppa till innehåll

Anhörigstöd för barn, unga och vuxna

Denna sida innehåller information till dig som är anhörig till ett barn eller ungdom som upplevt missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen. Via länken nedan kommer du till sidan för anhörig till närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Anhörigstöd vuxen över 18 år

Barngrupp

Stödgrupp erbjuds till barn mellan 7 - 12 år som upplevt missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen. Insatsen sker enligt metoden CAP (Children are people too).

Barnen ges möjlighet att upptäcka att de inte är ensamma och träffa andra barn med liknande upplevelser. Genom detta kan barnen känna en gemenskap med andra får veta mer om psykisk ohälsa och missbruk och förstå att det inte är deras fel att en förälder inte mår bra. Gruppen träffas vid 16 tillfällen och det är två familjebehandlare som håller i träffarna. Varje träff har olika teman och innehåller bland annat samtal, film, lek, rollspel och fika.

Kontakta Barn och familj utförare, Familjeteamet, för mer information
040-42 56 06 (telefontid fredagar 10-12, lämna meddelande övrig tid så blir du uppringd)
040-42 50 00
radochstodbarnochfamilj@vellinge.se

Ungdomscentralen

Ungdomscentralen erbjuder anhörigstöd till föräldrar eller andra närstående som har en familjemedlem med problematik kopplat till alkohol och droger. Stödet utgår bland annat från metoden CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) där huvudmålen är att förbättra den anhöriges välmående, förbättra relationen mellan familjemedlemmar, minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger samt att engagera sin närstående att påbörja behandling. Det kan exempelvis handla om att i stället för anklagelser och konfrontation lära sig nya alternativa samtalstekniker och förhållningssätt för att motivera sin ungdom till behandling.

Självklart kan du också kontakta ungdomscentralen eller familjeteamet om du har en oro för att någon i din närhet ska hamna i ett risk- eller missbruk.

Kontakta Ungdomscentralen för mer information
040-42 56 06 (telefontid fredagar 10-12, lämna meddelande övrig tid så blir du uppringd)
040-42 50 00
samtalsstod@vellinge.se

BUFFF - Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, frivård, häkte

BUFFF riktar dig till barn/ungdomar upp till 18 år som har en förälder eller någon annan familjemedlem i fängelse/häkte eller frivård.

När en familjemedlem är frihetsberövad kan hela familjen behöva stöd. Bufff finns för alla familjemedlemmar genom rådgivning och stödsamtal. Gruppträffar och aktiviteter anordnas av de olika lokalföreningarna och all vår verksamhet utgår ifrån barnens och ungdomarnas bästa och deras behov.

Bufff har ett nära samarbete med Kriminalvården vilket gör att vi kan arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, bland annat genom att öka kunskapen hos den frihetsberövade familjemedlemmen om barnets behov.

Mer information hittar du på BUFFFs hemsida

Publicerad:
23 februari, 2022