Hoppa till innehåll

Lika chanser

Ett samverkansprojekt mellan Vellinge kommun och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö.

Lika Chanser är ett projekt som Vellinge kommun sedan januari 2021 driver i samverkan med IKF (Internationella Kvinnoföreningen i Malmö). Projektet syftar till att skapa en metod som ger lika chanser till arbete och integration oavsett kön genom att arbeta riktat med målgruppen utrikesfödda kvinnor. I arbetet med metodskapandet arbetar vi tillsammans med både målgruppen och de tjänstepersoner som arbetar med målgruppen inom kommunen genom att bland annat genomföra studiebesök, workshops och undersökningar. Projektet avslutas i december 2021 men metoden och de erfarenheter som projektet resulterat i fortsätter att utvecklas och spridas ut i verksamheterna.

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer om projektet eller ta del av vårt arbete får du mer än gärna kontakta Victoria Rosendahl så berättar hon mer!

E-post: Victoria.Rosendahl01@vellinge.se
Telefon: 040-42 55 95

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 10:53