Anhörigstöd på nätet

”En bra plats” och ”Demenslotsen” är två tjänster med anhörigstöd på nätet som Vellinge kommun erbjuder dig som anhörig. Här erbjuds information, stöd, råd och erfarenhetsutbyte dygnet runt utan kostnad.

En bra plats

”En bra plats” är en digital tjänst som kompletterar kommunens nuvarande anhörigstöd och erbjuder information, forskning och fakta i text och korta filmer. Här kan du också möta anhöriga från andra delar av landet med liknande situation som din egen för erfarenhetsutbyte och diskussioner.

De som idag använder sig av ”En bra plats” är anhöriga i åldrarna 16-94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser. Du kan söka kontakt med andra anhöriga både efter andra användares ålder och efter din närståendes diagnos. Nätverket är nationellt, slutet och det är möjligt att vara anonym.

Så får du tillgång till En bra plats

Du kan enkelt registrera dig direkt på enbraplats.se genom att ange ditt personnummer. Behöver du hjälp med att logga in första gången kan du få hjälp av anhörigombuden med detta.

Om du inte vill ange ditt personnummer behöver du ett aktiveringskort för att logga in första gången. Om du använder ett aktiveringskort istället för ditt personnummer får du endast tillgång till en del av tjänsten.
Aktiveringskort finns att hämta hos kommunens anhörigstödjare och anhörigombud som bland annat finns på kommunens tre aktivitetshus. Aktiveringskort kan du också få genom kommunens anhörigstödskoordinator eller biståndshandläggare.

Läs mer på enbraplats.se
Här kan du se en kort introduktionsfilm om En bra plats

Demenslotsen – vägvisare för anhöriga

Demenslotsen är en digital vägvisare som ska hjälpa dig som är anhörig att få kunskap och information som är relevant för den situation som du befinner dig i just nu. Råd och tips portioneras ut längs resans gång, beroende på var din närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp. Du får tips på vart du kan vända dig samt praktiska råd som exempelvis om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ansöka om dagverksamhet och avlastning.

Så får du tillgång till Demenslotsen

Du kan enkelt registrera dig för att få tillgång till tjänsten på Demenlotsen.se genom ditt personnummer.
Om du inte vill ange ditt personnummer behöver du ett aktiveringskort för att logga in första gången.
Aktiveringskort finns att hämta hos kommunens anhörigstödjare och anhörigombud som bland annat finns på kommunens tre aktivitetshus. Aktiveringskort kan du också få genom kommunens anhörigstödskoordinator eller biståndshandläggare.

Läs mer på demenlotsen.se
Här kan du se en kort introduktionsfilm om Demenslotsen

Kontaktuppgifter

Anhörigstödjare på Bäckagården når du på telefon 0739-01 55 15.
Anhörigstödjare på Postgården når du på telefon 040-42 54 67.
Anhörigstödjare på Almgården når du på telefon 0709-91 52 93

Kommunens anhörigstödskoordinator når du via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00 eller per e-post anhorigstod@vellinge.se


EBP-logga3.png

Publicerad:
1 mars, 2019
Senast uppdaterad:
3 juni, 2019