Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter på den omsorg och hjälp du får är viktiga för att vi ska kunna bli bättre.

Prata i första hand med personalen

Har du frågor eller synpunkter på din vård eller det bemötande du fått så tala i första hand med personalen eller verksamhetschefen.

Om du upplever att du inte får den hjälp du ska ha kan du också vända dig till din biståndshandläggare. Ring Vellinge Direkt så ser de till att du får tala med rätt person, telefon 040-42 50 00.

Om du är missnöjd med ett biståndsbeslut

Rör dina synpunkter ett biståndsbeslut som du har fått, vänd dig i första hand till din biståndshandläggare. Din handläggare kan också hjälpa dig att överklaga ett beslut om du är missnöjd.

Ring Vellinge Direkt så ser de till att du får tala med rätt person, telefon 040-42 50 00.

Om du har synpunkter eller klagomål inom vård och omsorg

Om du har klagomål eller vill framföra andra synpunkter inom vård och omsorg har du möjlighet att lämna uppgifter om detta via ett formulär. Läs mer och hitta formuläret här.

Om du är missnöjd med hemsjukvård

Har du synpunkter på hemsjukvård eller medicinska frågor ska du i första hand tala med omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Du kan även vända dig till kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).

Ring Vellinge Direkt så ser de till att du får tala med rätt person, telefon 040-42 50 00.

Om du vill prata med någon utanför kommunen

Tycker du att det känns svårt att diskutera med personalen i Vellinge kommun, vänd dig till Patientnämnden Skåne.

Om du har synpunkter på sjukresor

Det är Region Skåne som ansvarar för sjukresor. Gäller din synpunkt detta ska du vända dig till kundtjänst för serviceresor, telefon 0771-77 44 33.