Kommunens äldre ska erbjudas gratis IT-support i hemmet

Kommuninvånare över 80 år ska få möjlighet till kostnadsfri support för till exempel IT och sociala medier. Det fattade omsorgsnämnden beslut om på sitt sammanträde den 6 februari.

Dator och kaffekopp

IT-supporttjänsten som nu ska införas har fått namnet Fix-IT. Syftet är att förebygga eller bryta besvärande ensamhet, bland annat genom att öka kunskapen om sociala medier.

Tjänsterna kommer därför att inriktas mot användning av kommunikationsverktyg så som sociala medier, IP-telefoni mm. Användarna ska till exempel kunna få hjälp med inställningar av mejl och konton på sociala medier, med TV-inställningar och streamingtjänster, samt få tips och hjälp med installation av appar för mobilen.

- Att möjliggöra för äldre att hålla kontakt med vänner, barn och barnbarn på annan ort är angeläget. När allt färre har fast telefoni och alla har digital tv så kan det behövas stöd för att bemästra all teknik. Tekniken erbjuder fantastiska möjligheter när den fungerar och används på rätt sätt, säger omsorgsnämndens ordförande Anna Mannfalk (M).

Fix-IT kommer att erbjudas till kommuninvånare som är 80 år eller äldre, och ge möjlighet till två kostnadsfria supporttillfällen i hemmet per år, á 60 minuter.

Beräknad start är under sommaren, efter upphandling, och efter ett år i drift ska tjänsten utvärderas av omsorgsavdelningen.