Inflyttningen har börjat på etableringsboendet i Vellinge

I förra veckan började personer flytta in på etableringsboendet Gröningen i Vellinge. Det är både familjer och ensamstående som flyttat in och inflyttningen kommer att fortsätta under kommande vecka.

På Gröningen finns tio lägenheter varav fem ettor och fem treor.

På etableringsboendet Henrikshage i Höllviken kommer inflyttningen att börja den 30 januari. Även på detta boende finns 10 lägenheter fördelade på ettor och treor.

Samtliga personer som flyttar in har blivit anvisade enligt bosättningslagen. Det är personer som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och som nu börjar sin etablering i Vellinge.