Minska din fallrisk

Som äldre har du större risk att ramla. Här får du tips om hur du minskar risken för fallolyckor.

Fallolyckor är ett allvarligt problem

Varje år dör 1000 äldre i fallolyckor. Detta kan jämföras med de cirka 500 som omkommer i trafiken.

I Vellinge kommun drabbas runt 50 personer om året av höftfrakturer. Det orsakar lidande för den drabbade och kostar samhället mycket pengar.

Du kan minska risken att falla!

Att helt och hållet undvika att fallolyckor inträffar är omöjligt, eftersom vi vill och ska röra på oss. Du kan ändå göra mycket för att minska riskerna, inte minst i bostaden, där de flesta fallolyckor inträffar. Med sunt förnuft och förutseende kan många olycksfall undvikas helt.

Rör på dig!

Regelbunden fysisk träning är en bra åtgärd för att minska fallrisken. Motion gör att du bevarar din rörlighet och balans samtidigt som du stärker dina ben och bibehåller ditt skelett.

Det är aldrig för sent att börja träna! Även 90-åringar blir starkare genom träning.

Det finns mycket du kan göra för att röra på dig, till exempel

 • promenera eller gå stavgång
 • gå på gymnastik eller Qigong
 • arbeta i trädgården. En låg pall att sitta på eller en upphöjd rabatt är bra.
 • öva din balans genom enkla övningar
 • hushållssysslor och inköp är också motion
 • gå runt huset
 • res dig ur fåtöljen flera gånger i timmen

Gör det du kan! Tänk på att det är bättre att träna lite varje dag än mycket vid enstaka tillfällen.

Om du vill öva din balans hittar du ett träningsprogram under Relaterade dokument i högermenyn.

Andra tips som gör att du minskar risken att ramla.

Orsaker till att äldre faller

Normalt åldrande innebär att risken att falla ökar. Det beror på att

 • de inre organens funktion försämras vilket kan leda till yrsel, blodtrycksfall och läkemedelskänslighet
 • känseln i fötterna minskar, vilket leder till nedsatt balans
 • synen och reaktionsförmågan försämras

Andra anledningar till att äldre faller kan vara

 • tidigare fall och rädsla för att falla igen
 • näringsbrist
 • sjukdomar som stroke, depression, demens, synskador, diabetes och inkontinens
 • inaktivitet
 • nedsatt muskelstyrka, gångförmåga eller balansproblem
 • alkohol

Vissa vanliga mediciner kan också medföra en betydligt ökad fallrisk. Att äta många mediciner (fler än fem) ökar även risken för fallolyckor.

Hembesök för balansen

Alla 80-åringar erbjuds ett förebyggande hembesök av någon som arbetar med att förebygga fall.

Under besöket får du bland annat göra ett balanstest och personliga tips om hur du själv kan minska risken att ramla.

Du som flyttar in till kommunen och är 80 år eller äldre kan kontakta kommunen för att boka ett förebyggande hembesök