Hoppa till innehåll

Matjordsavtagning skapar jordrök under arbete i Vellinge Parkby

Det ryker för närvarande väldigt mycket flyktig och finkornig jord kring nybyggnadsområdet Vellinge Parkby. Detta beror på så kallad matjordsavtagning, vilket innebär att matjorden och växtligheten avlägsnas, som ska pågå under cirka två veckor. Den underliggande jorden är flyktig och i samband med det torra vädret, blåsten och en ofördelaktig vindriktning blir det störande för många boende intill.

Vi har full förståelse för att dammolnen känns jobbiga och arbetar för att minska problemen genom att salta alla tillfartsvägar, vilket binder dammet. Tyvärr har vi inte möjlighet att vattna, då vi nyligen har manat till sparsam användning av vatten. Bevattning skulle även vara ineffektiv beroende på att arbetsmomentet bedrivs över stora varierade ytor.
Vellinge Parkby 22 maj

Senast uppdaterad:
21 maj 2024 14:51