Hoppa till innehåll

Lovaktiviteter

Bedriver du ungdomsverksamhet i kommunen eller har du planer på att göra det? Då är det rätt läge att starta nu!

Namnlös design (24).png

I Vellinge kommun är vi stolta över våra ungdomars fritidsengagemang och vill se det växa ännu mer. Därför erbjuder Fritidsenheten från och med juni månad extra stöd till de som driver ungdomsverksamhet i kommunen. Detta stöd är utformat för att uppmuntra och möjliggöra nya initiativ och aktiviteter som gynnar ungdomar.

Stödet är till för ny lovverksamhet. Det går alltså inte att få beviljat stöd för arrangemang som redan ägt rum.

Hur ansöker man om föreningsstödet?

Ansökan om stödet görs enkelt via e-tjänsten "Extrastöd för ny ungdomsverksamhet". I ansökan behöver ni specificera vilken summa ni söker samt en planering av den nya aktiviteten ni vill genomföra. Det är viktigt att tänka på att stödet endast kan sökas för helt nya arrangemang, vilket innebär att aktiviteter som har funnits tidigare inte är berättigade till detta stöd.

Varför erbjuder vi extra stöd?

Vellinge kommun värdesätter alla kommuninvånare däribland våra ungdomar och vill skapa fler möjligheter för fler unga att engagera sig i meningsfulla fritidsaktiviteter. Genom att stödja nya initiativ hoppas vi kunna ge fler unga möjlighet att lära sig nya färdigheter och bygga gemenskap.

Exempel på möjliga projekt

Det kan handla om allt från sportturneringar och kulturprojekt till workshops och utbildningar. Oavsett typ av aktivitet så är huvudsyftet att främja våra yngre medborgares utveckling och skapa positiva och inkluderande miljöer att vistas i.

Välkommen att söka stöd

Vi uppmuntrar all ungdomsverksamhet att ta del av denna möjlighet för att bidra till att skapa en ännu mer levande och inkluderande fritidsverksamhet i Vellinge.

Lovaktiviteter- frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Vanliga Frågor och Svar

 1. Vem kan ansöka om stödet? Alla i Vellinge kommun som har verksamhet för ungdomar kan ansöka om stödet.
 2. Hur mycket pengar kan vi ansöka om? Det finns ingen övre gräns för hur mycket ni kan ansöka om, men stödet ska motsvara den planerade aktivitetens omfattning och behov.
 3. Kan vi söka stöd för en redan befintlig aktivitet? Nej, stödet är endast till för nya arrangemang som inte har funnits tidigare.
 4. Vad behöver vi inkludera i ansökan? I ansökan behöver ni specificera summan ni söker och presentera en detaljerad planering av den nya aktiviteten.
 5. Hur gör vi ansökan? Ansökan görs via e-tjänsten "Föreningsstöd för ny ungdomsverksamhet" på Vellinge kommuns webbplats.
 6. När kan vi ansöka om stödet? Ni kan ansöka om stödet från och med juni månad.
 7. Hur lång tid tar det att få besked om ansökan? Normalt får ni besked inom 4–6 veckor efter inskickad ansökan.
 8. Kan stödet användas för materialinköp? Ja, stödet kan användas för materialinköp så länge det är en del av den nya aktiviteten. Detta bedöms från fall till fall.
 9. Finns det några krav på redovisning efter genomförd aktivitet? Ja, ni ska redovisa hur stödet har använts och vilka resultat den nya aktiviteten har haft.
 10. Vart vänder vi oss om vi har fler frågor? Om ni har fler frågor kan ni kontakta ansvarig chef på Fritidsenheten i Vellinge kommun via e-post.
  mats.persson@vellinge.se

Nästa steg

Sök stöd för nya lovaktiviteter inom ungdomsverksamhet.
Senast uppdaterad:
30 maj 2024 13:42