Hoppa till innehåll

Programmering och VR i klassrummet – digitalt stöd för att stärka lärandet

Sedan ett tag tillbaka har Ljungenskolan och Skanörs skola arbetat med digitalisering, programmering och robotar i sin undervisning. Det innovativa arbetssättet har använts i den anpassade grundskolan. Igår var Vellinge kommun en av två kommuner som presenterade sin metod under Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM, Techmeet.

Blue-bot är en liten robot på hjul som programmeras med knapptryckningar på ryggen och kan åskådliggöra sambandet mellan orsak och verkan samt ge övning i uppföljning och kontroll. På Ljungenskolan och Skanörs skola används den flitigt av eleverna i flera olika ämnen, bland annat svenska, engelska och matematik.

Våra Blue-botar är en av flera exempel på robotar som vi använder nästan varje dag och den fyller en viktig funktion i många olika sammanhang, säger Mimmi Gullberg, förstelärare och speciallärare på Skanörs skola.

Utöver Blue-bot använder skolorna även sig av Ozobot, Scratch jr, Lego WeDo/Spike och VR. En Ozobot blandar programmering, kodning och kreativitet till en utmanande upplevelse. Den använder optiska sensorer för att läsa linjer och så kallade Ozokoder, korta färgade sekvenskoder som ritas på papper med märkpennor. Sekvenskoderna används som kommandon till roboten om att öka farten, sakta ner eller svänga för att på så sätt ta sig runt och slutligen komma i mål.

Sammantaget är våra robotar till för att öka elevernas medvetenhet kring sitt eget lärande men även för att implementera begreppet programmering, säger Sylvia Lindfors, förstelärare och speciallärare på Ljungenskolan.

Utvecklingsprojektet har fått medel för särskilda insatser i skolan, SIS från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Målet är att utvecklingsprojekt ska förbättra lärmiljön och öka delaktigheten för barn och elever med funktionsnedsättning.

Under Specialpedagogiska skolmyndighetens senaste Techmeet samlades specialpedagoger från hela Sverige för kollegialt erfarenhetsutbyte och inspiration. Vellinge kommun var en av två kommuner som fick möjlighet att presentera sin metod och nu implementerande pedagogik.

Det var roligt att SPSM ville uppmärksamma vårt projekt så vi även kan inspirera och sprida vårt arbete till andra anpassade grundskolor i Sverige. Vi har redan nu fått intresse från andra skolor där de vill ha ett samarbete och utbyte av erfarenheter, säger Sylvia Lindfors och Mimmi Gullberg.

Publicerad:
27 oktober, 2023