Hoppa till innehåll

Vellinge tar kliv uppåt i Svenskt Näringslivs kommunranking

Vellinge kommun tar ett fint kliv uppåt på Svenskt Näringslivs ranking angående kommuners företagsklimat. I den årliga undersökningen rankas Vellinge på tionde plats av de 290 kommunerna.

Vellinges genomsnittsbetyg ökar från 3,88 till 4,03. Det svenska genomsnittet landar på 3,46, vilket är en knapp förbättring från förra året.

Kommunerna bedöms inom 14 olika områden. Vellinge kommun får förbättrat betyg i inte mindre än elva av kategorierna, däribland för trygghetsarbetet, medan tre är oförändrade. Inom samtliga områden är Vellinge kommun bättre än det svenska genomsnittet.

Vellinge kommun klättrar sex placeringar och hamnar på tio i topp i Sverige. Vellinge är en bra kommun att starta och driva företag i. Vi förbättrar oss på flera områden i årets ranking. Det gläder mig att vårt arbete med trygghet för alla som bor och verkar i Vellinge syns även här, säger Carina Wutzler kommunstyrelsens ordförande.

Av Skånes 33 kommuner hamnar Vellinge på fjärde plats.

Under året har vi även gjort en satsning på förbättring av service och bemötande, vilket speglas i omdömet från företagarna i Vellinge. Det är glädjande, säger Annica Carlstedt, näringslivschef i Vellinge kommun. Kommunikationen med näringslivet är en viktig del i ett gott företagsklimat och något som vi kommer att fortsätta arbeta med.

Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimat baseras till två tredjedelar på enkätsvar från organisationens lokala företagsmedlemmar samt till en tredjedel på statistik från Statistikmyndigheten SCB och UC.

Publicerad:
20 september, 2023