Hoppa till innehåll

Vellinge kommun rankas högt för hållbarhetsarbete

Vellinge kommun behåller sin framskjutna plats i Dagens Samhälles ranking över kommunernas arbete med Agenda 2030, handlingsplanen som innehåller mål för omställning till ett hållbart samhälle.

I vårt ”Program för hållbar utveckling” finns en lokal anpassning av målen, där vi samtidigt försöker skapa en holistisk bild om hur kommunen kan arbeta med hållbarhet. Vi har dessutom ett arbetssätt inom kommunorganisationen där vi i budgetprocesserna även beaktar målen i Program för hållbar utveckling. De är nu en naturlig del i budgetarbetet. Jag tror också att vikten av kreativitet och innovation för hållbar utveckling är viktiga byggstenar för att lyckas och den resan har vi börjat, säger Linn Huitfeldt Rydberg, energi- och klimatstrateg i Vellinge kommun.

Vellinge kommun hamnar på sjunde plats totalt och i gruppen storstadskommuner på fjärde plats. Bland skånska kommuner är Vellinge tvåa.

Dagens Samhälle har jämfört kommunerna enligt Sveriges Kommuner och Regioners kommungruppsindelning. De sju kategorierna är: God samhällsutveckling, hälsa och välbefinnande, inkluderande samhällen, hållbar konsumtion, hållbara samhällen, klimat och miljö samt jämställdhet.

Agenda 2030 – så rankas kommunerna 2023 - Dagens Samhälle (artikeln ligger bakom betalvägg)

Publicerad:
29 september, 2023