Hoppa till innehåll

Nytt bidrag till privatpersoner för att energieffektivisera

Från och med 3 juli 2023 kan småhusägare ansöka om bidrag för energieffektivisering om de har ett el- eller gasuppvärmt småhus. Bidragets syfte är energieffektivisering för att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet.

Bidraget ska kunna sökas via Boverkets e-tjänst. Bidrag ges till materialkostnader för åtgärder för energieffektivisering i småhus för permanentboende där värmebehovet huvudsakligen försörjs med el eller med gas. Stödet kan ges retroaktivt för material som beställts tidigast den 8 november 2022.

Bidraget får ges till materialkostnader för konvertering från el och gas eller åtgärder som förbättrar klimatskalet. Bidrag får ges med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, sammantaget dock högst 60 000 kronor per småhus, fördelat på högst 30 000 kronor för en konvertering och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Bidrag under 10 000 kronor betalas inte ut.

Läs mer om stödet och bidragsberättigade åtgärder hos Boverket. Sidan uppdateras löpande och en e-tjänst för ansökan kommer inom kort att finnas på plats.

Om du behöver råd och tips kan du nå energi- och klimatrådgivare via telefon 040-425162 eller 0709915169.

Du kan även skicka din fråga till energiradgivning@vellinge.se

Publicerad:
22 juni, 2023