Hoppa till innehåll

26 kostnadsfria besök på Sysavs återvinningscentraler gäller från 3 mars

Den 3 mars inför Sysav 26 kostnadsfria besök för privatpersoner på sina återvinningscentraler. Syftet är att begränsa de företag som idag kör in som privatpersoner och undgår betalning.

Privatpersoner har redan betalt sitt besök på en återvinningscentral via avfallstaxan. Företag ska betala per besök, vilket alla alltså inte gör och kostnaden för dem faller idag på kommunen. Sysav vill ha ett mer rättvist system. För att begränsa företagen att köra in som privatpersoner och undgå betalning införs ett maxantal på 26 kostnadsfria besök per privatperson och år.

– Grundtanken är inte att vi vill begränsa privatpersoner utan vi vill begränsa de företag som kör in som privatpersoner och inte betalar för sig. Statistik från våra återvinningscentraler visar att en privatperson gör i snitt 7,5 besök per år. Så 26 besök bör med god marginal räcka, säger Lars Carrick, chef för återvinningsanläggningar på Sysav.

Maxtaket på 26 besök gäller per myndig privatperson och kalenderår. Från och med besök 27 kostar ett besök för en privatperson på återvinningscentralen 325 kr inklusive moms per gång.

Ett mer rättvist system

Sysavs styrelse har beslutat om att införa detta på Sysavs återvinningscentraler samt att utvärdera de 26 besöken ett år efter införandet.

– Förutom att hushållen inte ska behöva bära upp företagens kostnader vill vi också att det ska vara rättvist företag emellan – alla företag ska betala. Vi har försökt ta en dialog med de företag som utnyttjar systemet och kör in hundratals gånger per år utan att betala, men det har tyvärr inte resulterat i att de har ändrat beteende, säger han.

Skärpta regler för körkort och kundkort

Sedan december 2019 har förutsättningen för att komma in på en återvinningscentral varit att man antingen ska ha med körkort eller kundkort för att komma in. Däremot har det funnits situationer där besökare glömt sina kort och släppts in av personalen ändå, under en läroperiod.

– Nu känner vi att tiden är mogen, vi har haft passersystem i över tre år, så nu vill vi uppmana alla att verkligen ta med körkort eller kundkort. Det är viktigt att vi använder systemet fullt ut och själva premissen är att besöket ska registreras, för att undvika att systemet utnyttjas. Därför är det viktigt att vi gör lika för alla. Körkort eller kundkort kommer att behövas vid infart, helt enkelt, avslutar Lars Carrick.

Vanliga frågor

Cirka 95 procent av de som kör in med körkort eller kundkort för privatpersoner gör 1-26 besök per år. Den genomsnittlige besökaren gör 7,5 besök per år. Den nya rutinen börjar gälla från och med den 3 mars 2023.

Hur har andra gjort? NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) erbjuder 12 kostnadsfria besök per myndig person och år. Företagare betalar för alla besök. Renhållningen Kristianstad erbjuder 24 kostnadsfria besök per en- och tvåbostadshus under ett år. För fritidshus och lägenheter erbjuds 12 kostnadsfria besök per boendeform. Företagare betalar för alla besök. Hos Halmstad Energi och Miljö (HEM) har privatpersoner 15 kostnadsfria besök per år. Företag betalar för alla besök.

Publicerad:
8 februari, 2023