Hoppa till innehåll

Vellinge kommun får 72 miljoner till översvämningsskyddet

Bidraget är det näst högsta beviljade beloppet som MSB har gjort inom ramen för programmet Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor sedan det infördes 2010. Bidraget motsvarar 60% av de faktiska kostnaderna för allt från nedlagda kostnader för tillståndsansökan till kommande byggnationskostnader för etapp 1 och 2 av totalt 4.

72 miljoner kronor till Vellinge kommun! Idag meddelade MSB den mycket glädjande nyheten att Vellinge kommun beviljas bidrag för arbetet med att uppföra skydd mot tillfälliga havsnivåhöjningar. Kommunens ansökan har vunnit laga kraft sedan ett par veckor och arbetet går nu in i en ny fas. Beskedet idag innebär en stark och trygg delfinansiering, säger Carina Wutzler kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.

Det är fantastiskt att vi tilldelas så mycket medel för att säkerställa byggnation av översvämningsskydd runt näset. Vi har gjort en bra ansökan där vi lyckats visa på våra skyddsvärden och på hur väl vårt översvämningsskydd fungerar och är utformat, säger Erik Andersson infrastrukturchef i Vellinge kommun.

MSBs motivering till beslut:

MSB bedömer den föreslagna åtgärden är bidragsberättigad och minskar risken för naturolyckor i form av översvämning. Den planerade skyddsvallen och murarna kommer öka förmågan att skydda området mot framtida översvämningssituationer.

Falsterboområdet har identifierats som ett område med betydande översvämningsrisk enligt
översvämningsförordningen. Ca 20 000 människor bor inom det område som den föreslagna åtgärden skyddar. I området finns förutom bostäder flertalet vårdboenden, skolor, förskolor, bibliotek, museum.

Den föreslagna åtgärden med restaurering av sanddyner samt uppförande av vall och mur är ett
välplanerat skydd som ger Falsterboområdet goda förutsättningar att hantera en översvämningssituation.

Läs gärna mer på projektsidan.

Skydd mot höga havsnivåer - vellinge.se

Publicerad:
8 december, 2022