Hoppa till innehåll

Trygghetsvandring

Följ med och trygghetsvandra med representanter från bland annat Vellinge kommun (tjänstepersoner och politiker), Vellingebostäder och polis. Under trygghetsvandringen har du möjlighet att vara med och påverka platsers betydelse och på så vis stötta det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som sker inom kommunen.

Trygghetsvandring 2023 Vellinge tätort

Var med och identifiera vad som kan upplevs som otryggt, vad som kan behövas åtgärdas och vad som är fint på platsen och bör värnas om och förstärkas. Det kan handla om buskage som behöver klippas, belysning som behöver åtgärdas eller att platser känns otrygg.

Trygghetsvandringen kommer att vara den 31 januari klockan 18.00.

Via länken nedan kan du enkelt registrera dina synpunkter och förbättringsförslag.

Här lämnar du dina synpunkter

imagerol3m.png

Trygghetsvandringen kommer att innefatta delar av gator och platser så som Herretorpsskolan, Vattentornsgatan, Vipgränden, Hököpingevägen, Framtidskompassen, Trädgårdsgatan.

Beroende på antal deltagare kan trygghetsvandringen komma att delas upp i två olika grupper och två olika rutter. Trygghetsvandringen startar på Herretorpsskolans parkeringsplats och vandringen är ca 1,6 km och beräknas ta 60 minuter.

Senast uppdaterad:
31 januari, 2023