Hoppa till innehåll

Världstoalettdagen

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag där man uppmärksammar att 2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett. I Sverige ligger fokus på att spola rätt. Bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten.

Hushållspapper, våtservetter, bomullstopps, bindor och allt annat skräp som spolas ner orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Det i sin tur gör att ledningarna svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Dessutom kostar det samhället och vattenanvändarna miljontals kronor i extra reningsarbete.

Därför driver Svenskt Vatten, tillsammans med svenska kommuner, en kampanj för att sluta fulspola och slänga skräpet i papperskorgen istället.

De fem vanligaste sakerna som fulspolas är bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops.

Här kommer några tips för toalettvett:

Fulspola Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.
Fultorka Att torka sig med någonting annat än toalettpapper – vanligtvis hushållspapper. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.
Sluta fulspola – bästa tipset: Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor. Förpackningar ska källsorteras.
Det här får man slänga i toan:

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter löses inte upp av vatten.

Källa: Svenskt Vatten

Läs mer om Världstoalettdagen på Wateraids hemsida.

Världstoalettdagen 2022 - Wateraid.org

Publicerad:
15 november, 2022