Hoppa till innehåll

Arriedagen

Den 9 oktober firades Arriedagen vid Arriesjöns naturreservat. Drygt 500 personer var på plats för att lära sig mer om djur- och naturlivet.

Syftet med dagen är främst att inspirera och väcka nyfikenhet för djur och natur, biologisk mångfald, Allemansrätten, men även konst och skapande. Dagen är en samverkan mellan Vellinge kommun genom projektet Naturnära, Stiftelsen Skånska landskap, Skepnad, Vattenverkstaden och Malmö kommun. Flera andra aktörer är också engagerade, Falsterbonäsets Naturvårdsförening, Wajadir förening, Månstorps scoutkår samt Allaktivtetshusen.

Arriedagen.jpeg

Arriedagen_1.jpeg

Arriedagen_2.jpeg

Arriedagen_3.jpeg

Arriedagen_4.jpeg

Stort tack till alla hälsar Niklas Wahlqvist, projektledare för Naturnära

Publicerad:
12 oktober, 2022