Hoppa till innehåll

Vi möts i Arrie

"Vi möts i Arrie” ingår i projektet Naturnära och är ett samarbete med Skånska landskap. Projektet inkluderar alla Vellinge kommuns fjärdeklassare. Under en dag samlas klasserna i Arrie. Barnen tilldelas vars ett djur som de representerar under dagen och blir allt mer ett med naturen ju längre dagen går.

Syftet med dagen är att eleverna på ett lekfullt sätt ska få en större kunskap om alla arters vikt i ett ekosystem.

Vi tar på ett lekfullt och pedagogiskt sätt upp svåra begrepp som biologisk mångfald, näringskedjor och näringsvävar berättar Niklas Wahlqvist, Etableringscoach på Vellinge kommun.

Eleverna leker lekar som förstärker förståelsen för ekosystemets livsyttring. Eleverna får även bekanta sig med några djur, växter, svampar och insekter som de stöter på längs promenaden (ca. 2,5 km). Under dagen har de även pratat om allemansrätten. De tittar också på horn, lyssnar på ljud och får se bilder på våra vanligaste hjortdjur. De får också lära sig att göra upp eld med tändstål. Dagen avslutas med att knyta samman dagen med en vacker näringsväv.

Naturnära

Publicerad:
1 juni, 2022