Hoppa till innehåll

Kokningsrekommendation: Vattenläcka Kungstorp - Gessie villastad

Kokningsrekommendation för dig som påverkats av vattenläckan mellan Kungstorp och norrut till Gessie Villastad. Informationen uppdateras löpande.

Uppdatering 10.46 20/5: Kokningsrekommendation kvarstår. Nya besked ges tidigast måndag 23/5.
Uppdatering 09.21 18/5: Vi har fortsatt felsökning och provtagning som för att hitta orsaken till de förhöjda bakterienivåerna i dricksvattnet för delar av kommunen. Det har tagits nya prover på vattnet som är inne på analys och provtagningen kommer att fortsätta tills vi har ett tjänligt vatten igen. De preliminära svar vi fått tyder på koliforma bakterier. Det är bakterier som finns normalt i bland annat jord och vatten. Så länge vi inte kan garantera helt rent dricksvatten kvarstår vår kokningsrekommendation.
Uppdatering 10.21 16/5: Kokningsrekommendation kvarstår.
Uppdatering 11.38 15/5: Kokningsrekommendationer kvarstår.
Uppdatering 13.08 13/5: Kokningsrekommendationer kvarstår. Kommunen inväntar provsvar.
Uppdatering 14.53 12/5: Vattnet ska fortfarande kokas innan användning. Ny prognos kommer fredag den 13/5.

Uppdatering 15.03 10/5: Vattnet har öppnats upp igen. På grund av att ledningsnätet varit trycklöst och att vi nu fyllt på det igen kan det resultera i att en del rostutfällningar dras loss från ledningsnätet. Om du upptäcker att vattnet är missfärgat eller grumligt, låt vattnet rinna i din kran i några minuter innan du använder det, tex om du ska tvätta ljus tvätt då ljusa kläder kan bli missfärgade. Missfärgat vatten i sig är inte farligt. Kokningsrekommendationerna kvarstår tills vi har fått in minst två godkända provresultat i följd som indikerar att vi kan häva dessa.


När vattnet är tillbaka så ska vattnet kokas upp före användning i minst tre dagar. Följ uppdateringarna på Vellinge.se för information om godkända vattenprover!

Vatten finns att hämta i kommunens vattenkiosker, dessa finns på norra delen av Mejselgatan och på brandstationen i Höllviken. Vid hämtning, ta med eget emballage.

Kokningsrekommendationer

När vattnet är tillbaka måste det kokas innan det används.Vattnet kommer att behöva kokas i tre dygn från att det fungerar. Här nedan informerar vi vad som bör göras när kommunen rekommenderar att dricksvattnet ska kokas.

Okokt dricksvatten kan användas till att:

Observera att barn inte ska leka i vattenspridare, barnbassänger eller liknande när kokningsrekommendationer gäller för dricksvattnet.

Källa: Livsmedelsverket

Vattenkiosker

I kommunen finns det två vattenkiosker. En i Vellinge tätort och en i Höllviken. Som privatperson hämtar du vatten i den lilla kranen.

Vellinge; Google karta

Höllviken: Google karta

Vattenkiosken i Höllviken finns vid brandstationen.

Vattenkiosken i Vellinge tätort finns på norra delen av Mejselgatan.

Senast uppdaterad:
20 maj, 2022