Hoppa till innehåll

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Vellinge kommun följer utvecklingen av situationen i Ukraina och har en god beredskap. Här nedan hittar du länkar till mer information från olika myndigheter.

Nationella myndigheter ansvarar för att bevaka händelseutvecklingen och kopplar in kommunen om det sker något som förväntas ha en direkt påverkan på kommunens verksamheter. Vi följer noga utvecklingen i vår omvärld och uppdaterar informationen löpande.

Länkar till mer information

Krisinformation.se har samlat information och länkar från svenska myndigheter om vad man vet just nu och hjälp för dig som är orolig.

Kriget i Ukraina - Krisinformation.se

Migrationsverket har samlat vanliga frågor och svar om vad som gäller för personer från Ukraina.

Situationen i Ukraina - Migrationsverket

Det kan vara svårt att prata med barn och unga om det som händer just nu. Bris och Försvarsmakten har tagit fram råd för hur du som vårdnadshavare eller skolpersonal kan prata med barn om deras oro.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Attacken mot Ukraina väcker frågor från allmänheten kring krisberedskapen i Vellinge kommun.
Vi uppdaterar därför listorna här nedan med relevant information och vanliga frågor.

Informations- och trygghetspunkter

Vid en kris finns det fyra återsamlingsplatser i kommunen. Dessa fungerar som Informations- och trygghetspunkter, vid behov. Information vid en kris kommuniceras vanligtvis genom vellinge.se och våra sociala medier, men dessa platser används vid extraordinära händelser så som om internet skulle ligga nere.

Skanör - Falsterbo: Tångvallaskolan
Ljunghusen - Höllviken: Sandeplanskolan
Vellinge: Vanningen
Östra kommundelarna: Västra Ingelstads idrottshall

Informationsplatser för affischering

Vid en kris finns det flera platser i kommunen som fungerar som informationsplatser. Dessa kan vara både inomhus och utomhus och fungerar endast för informationshämtning. Det kan till exempel finnas affischer, skyltar eller att en person är på plats för att informera. Information vid en kris kommuniceras vanligtvis genom vellinge.se och våra sociala medier, men dessa platser används vid extraordinära händelser så som om internet skulle ligga nere.

Skanör - Falsterbo

Biblioteket i Skanör
Centrum i Skanör
Formtoppen
Församlingshem i Falsterbo
Möllevallen
Skanörs montessoriskola
Skanörs skola
Statoil
Strandbaden i Falsterbo
Falsterbohallen

Vellinge tätort

Ica Kvantum, torget
Kommunhuset
Circle K
Vellinge bibliotek
Vellinge Idrottsplats
Willys

Ljunghusen - Höllviken

Området runt OKQ8 i Höllviken (Falsterbovägen)
Coop
Formtoppen
Halörhallen
Håslövs skola
Håslövs kyrka
Höllvikens bibliotek
Ljungenskolan
Ljunghusens livs
Matöppet
Sandeplanskolan
Stora Hammars skola
Toppengallerian
Ängdala Skolor

Östra kommundelarna

Hököpinge förskola
Västra Ingelstad skola och
Idrottshall
Västra Ingelstad bibliotek
Östra Grevie folkhögskola
Östra Grevie församlingshem

Skyddsrum i Vellinge kommun

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar för skyddsrummen i Sverige. I länken nedan kan du klicka dig vidare till "Skyddsrumskarta" för att se var ditt närmaste ligger.

Skyddsrumskarta (msb.se)

Frågor och svar om Skyddsrum

Var finns det skyddsrum i kommunen?

På MSB:s hemsida finns skyddsrumskarta där man hittar samtliga skyddsrum i kommunen men också i Sverige: Skyddsrumskarta (msb.se)

Vem underhåller skyddsrummen och ser till att dom fungerar?

Det är fastighetsägaren som ansvarar för detta.

Vem ställer iordning skyddsrum i händelse av krig

Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska. Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner så att fastighetsägaren tillsammans de skyddssökande kan hjälpas åt att tömma skyddsrummet och se till att till exempel vattenkärl och toalettkärl kommer på plats och det får ta max 2 dygn.

Hur vet jag att det finns ett skyddsrum i lokalen/bostadshuset?

Alla hus där det finns skyddsrum ska vara märkta med skyddsrumsskylt på fasaden. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skylten sätts upp.

Vem öppnar upp ett skyddsrum när det skall användas?

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skyddsrummet blir upplåst vid höjd beredskap.

Planerar man att bygga fler skyddsrum i kommunen.?

Det har inte byggts några nya skyddsrumsplatser i Sverige sedan 2002. Det utreds ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd. MSB, som har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum, tycker att Sveriges ska bevara de befintliga skyddsrummen så långt det går. Ytterst är det riksdag och regering som beslutar om skyddsrummens framtid

Vad skall normalt finnas i ett skyddsrum?

Det ska bland annat finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Det görs på olika sätt beroende på skyddsrummets storlek, konstruktion och vilka tekniska bestämmelser som gäller för skyddsrummet. Allt finns beskrivet i handboken Skyddsrum SR 15: Byggregler (msb.se)

Kontaktvägar till hjälp och stödorganisationer

Har du en förening eller organisation och erbjuder hjälp och stöd till nyanlända från Ukraina? Kontakta vellingedirekt@vellinge.se.

Värdehuset i Höllviken

En mötesplats för barn och ungdomar som successivt kommer att erbjuda ett antal aktiviteter och föreläsningar med fokus på att skapa värde.

www.vardehuset.se
Ken Kvist: 0733-301832
Frida Myllenberg: 0705-473320
info@vardehuset.se

Humannity Sweden

Samlar in förnödenheter och medel samt anordnar arrangemang såsom resor/transport, bekostar utbildning. Anordnar även privata boende, utbildning i svenska språket och samhällskunskap. Behjälpliga med kontakt med myndigheter, kommun, sjukvård och arbetsgivare.

www.humannity.org
Max Viisak: 0700-585792
max@hummanity.org

Svenska kyrkan Vellinge-Månstorps församling

Firar gudstjänst och har verksamhet för alla åldrar. Annordnar barn- och ungdomsverksamhet, körer, soppluncher och caféverksamhet. Finns till för den som behöver någon att tala med.

www.svenskakyrkan.se/vellinge

Lions Club Reng Höllviken

Humanitär organisation som samlar in medel för att kunna bistå personer i nöd. Huvudsaklig inkomstkälla är loppisverksamhet. Vid behov kan organisationens medlemmar ställa upp för medmänniskor.

www.lionshollviken.se
Kent Benediktsson: 0701-492540
info@lionshollviken.se

Rädda Barnen Vellinge-Näset

Bedriver läxhjälp på kommunens två etableringsboenden, besöker alla nyanlända familjer, deltar i barnpassning. Samarbetar bland anant med Värdehuset i Höllviken och Hummanity.

Facebook: Räda Barnen Vellinge-Näset
Cecilia Nevsten: 0707-315949
cecilianevsten@gmail.com

Friskis & Svettis Vellinge

Erbjuder subventionerad träning i gymmet till flyktingar från Ukraina under 2022. Gästen behöver kunna erlägga medlemsavgift och subventionerad avgift.

Jeanette Hellberg: 040-456773

Publicerad:
2 mars, 2022