Hoppa till innehåll

Kaninpest i Vellinge kommun

Flera kommuninvånare hör av sig till miljöenheten när kaniner drabbats av kaninpest. Kommunjägarna har de senaste två utbrotten (2019 och 2021) kunnat konstatera att antalet drabbade kaniner i kommunen är högt, men att sjukdomen tycks vara koncentrerad till Vellinge tätort.

Allmän information

Då kaninpest medför mycket lidande är det mest humana att avliva drabbade djur. Kommunjägarna jagar (avlivar) fortlöpande sjuka kaniner på mark där kommunen är markägare och har jakträtt. Detta görs framförallt på tidiga morgnar.

Kommunjägarna bär reflexvästar som är tydligt uppmärkta med texten "Skyddsjägare". Jägarna åker normalt inte ut på enstaka kaniner då de ofta redan är döda eller har blivit tagna av rovdjur.

Kommunjägarna kommer att fortsätta med jakt (avlivning) tills sjukdomsutbrottet ebbat ut om några veckor. Enligt SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) orsakas kaninpest av ett virus som drabbar både vilda och tama kaniner. Tamkaniner kan vaccineras mot sjukdomen. Andra djurarter blir inte smittade eller sjuka.

Hur sprids kaninpesten?

Sjukdomen sprids mellan kaniner vid fysisk kontakt med sjuk kanin, eller genom blodsmitta. Blodsmitta mellan kaniner sker exempelvis genom att en smittad kanin blir stucken/biten av en insekt och därefter kommer samma insekt och sticker/biter en annan kanin och för därmed smittan vidare.

Hur kan kaninägare förebygga sjukdom?

Som husdjursägare kan du förebygga smitta hos tamkaniner genom att vaccinera din kanin varje år. Tänk på att vaccinet tar lång tid att verka (not: ta reda på hur lång tid). På det sättet är tamkaninerna skyddade inför nästa gång det sker ett utbrott av kaninpest.

Publicerad:
10 januari, 2022