Hoppa till innehåll

Feriepraktik 2022

Är du född mellan 2003 och 2006 och vill tjäna lite extra pengar i sommar samtidigt som du får arbetslivserfarenhet? Då kan du ansöka om en feriepraktikplats hos kommunen.

Feriepraktik kallas ibland för kommunalt sommarjobb. Det innebär att du som är född mellan 2003 och 2006 får möjlighet att jobba inom en kommunalt relaterad verksamhet. Du får utföra enklare arbetsuppgifter under ledning av en handledare, och får betalt för ditt arbete.

Om du vill ha en plats är det viktigt att du ansöker under perioden 1 mars – 31 mars.

Det finns praktikplatser inom bland annat naturvård, äldreomsorg, barnomsorg, musik/sång, kök, bibliotek, vaktmästeri, städ, trädgårdsarbete samt bevakning av kommunens stränder (strandvakt). Om du vill jobba som strandvakt gäller speciella antagningskrav, annars är reglerna de samma för alla platser. Blir du erbjuden en plats är det viktigt att du är beredd på att utföra olika sorters arbetssysslor.

Du skickar din ansökan genom att klicka på länken nedan. Via länken skapar du ett konto på Matcha.Nu. Om du blir erbjuden en plats är det mycket viktigt att du loggar in och tackar ja senast den datum som är angiven.

https://matchanu.se/vellinge/?ansokan=83dcefb7

Länk till mina sidor:
https://matchanu.se/vellinge/minasidor/

OBS! När du har gjort din ansökan kan bekräftelsemailet lägga sig i skräppost. Flytta i så fall mailet till din inkorg.

Publicerad:
19 januari, 2022
Vem kan söka feriepraktikplats i Vellinge kommun?

Du som är född mellan 2003 och 2006, är folkbokförd i Vellinge kommun och har ett fullständigt personnummer.

Hur söker jag en feriepraktikplats?

Du söker via Matcha.Nu. Ansökan är öppen mellan den 1 mars-31 mars. Blir du erbjuden en plats är det mycket viktigt att du loggar in och tackar ja till platsen senast den datum som är angiven.

Vem får feriepraktikplats?

Platserna kommer främst att lottas ut bland de som ansöker om feriepraktikplats. De som hade en praktikplats under 2021 kommer ej att vara med i lottningen. Det finns även platser som prioriteras för dig som har särskilda behov.

Söker du till strandvakt finns det speciella antagningsregler och det sker ingen lottning. Till sommarorkesterns platser sker ej heller någon lottning.

Vad gäller för feriepraktik som strandvakt?

Perioderna för strandvakt skiljer sig från övriga praktikplatser. Se information om perioder längre ner.
För att kunna ha feriepraktik som strandvakt behöver du göra ett simtest. Du behöver kunna simma 300 meter under 8 minuter (ryggsim är ej tillåtet). Du behöver också genomgå en utbildning på totalt 30 timmar och få godkänt på alla moment. Steg 1 i utbildningen görs från hemmet via dator, mobiltelefon eller surfplatta. Steg 2 i utbildningen äger rum i vecka 25 (måndag, tisdag, onsdag, torsdag, söndag).
För att kunna ha feriepraktik som strandvakt behöver du ha fyllt 16 år innan utbildningen startar.

Har du något annat lönearbete under din feriepraktikperiod?

Tänk då på att det finns regler om hur många timmar du får jobba utan uppehåll.
Du som är yngre än 16 år ska minst ha 14 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod (dygnsvila).

Du som är äldre än 16 år ska minst ha 12 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod (dygnsvila).

Får jag själv välja på vilken arbetsplats jag ska göra min praktik?

I ansökningsformuläret finns möjlighet att komma med önskemål under vilken period du vill arbeta och inom vilket området. Så långt det är möjligt försöker vi ta hänsyn till dina önskemål men du kan inte själv välja.
Blir du erbjuden en plats inom ett visst område, t.ex. barnomsorg, är det viktigt att du är flexibel och beredd på att utföra andra arbetsuppgifter under perioden.

Vilka tidsperioder kan jag ansöka om?

För platser inom äldreomsorg, barnomsorg, kök, bibliotek, musik/sång och vaktmästeri/städ/trädgårdsarbete gäller följande perioder:

Period 1: Vecka 25-27
Period 2: Vecka 28-30
Period 3: Vecka 31-33

För feriepraktik som strandvakt gäller följande perioder:

Period 1: Vecka 26-28
Period 2: Vecka 28-30
Period 3: Vecka 29-31
Period 4: Vecka 31-33

Får jag jobba mer än en period?

Nej. Anledningen är att vi vill att så många som möjligt ska få chansen till en feriepraktikplats.

Vilka är arbetstiderna?

Under tre veckor jobbar du sex timmar per dag, högst 90 timmar totalt. En arbetsdag består av sex timmars arbete och 30 minuters obetald lunchrast.

Arbetstiderna kan variera. Du kontaktar arbetsplatsen så fort du fått hem ditt antagningsbrev för att få mera information om arbetsuppgifter och tider.

Om du missar någon dag, exempelvis på grund av sjukdom, har du i vissa fall möjlighet att jobba in dessa timmar. Du kan då förlänga vissa arbetsdagar upp till åtta timmar. Detta gäller även er som arbetar vecka 25 när midsommarafton infaller och feriepraktikanterna är lediga på fredagen.
Vänligen notera att det är arbetsplatsen som bestämmer om du kan jobba in timmar. Prata med din arbetsplats för att få veta vad som gäller för just dig.
Vänligen också notera att de som jobbar i period 3 vid behov kan förlägga arbetstiden de två sista dagarna i perioden på andra dagar (max 8 timmar om dagen).

Hur mycket får jag i lön?

Lönen är 70 kronor per timme inklusive semesterersättning. För dig som fyller 19 år 2022 är lönen 90 kr per timme inklusive semesterersättning.

När och hur betalas lönen ut?

Din lön betalas som regel ut månaden efter du arbetat. Om du till exempel arbetar i juni får du din lön den 27 juli. Det är din arbetsplats (ansvarig handledare) som registrerar närvaro.

Det är viktigt att du registrerar ditt konto för löneutbetalning hos Swedbank. Är du över 18 år och har bank-id kan du göra detta själv. Är du under 18 år behöver du besöka ett Swedbank kontor med målsman.
Kontoregister – anmäl konto | SUS | CSN | Avi | Swedbank

Har jag rätt till sjukersättning?

Nej, någon sjukersättning utgår inte. I samråd med arbetsplatsen kan du ha möjlighet att få jobba in vissa timmar.

Måste jag betala skatt?

Om du tjänar mindre än 20 431 kronor under hela året (2022) behöver du inte betala skatt för din inkomst. Du kan välja att lämna in blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag. Kontakta Skatteverket för mera information.
Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (SKV 434) | Skatteverket

Blanketten skickar du till:
Serkon
Malmövägen 28
235 36 Vellinge

När får jag veta om jag fått feriepraktikplats?

Du som har fått en plats kommer preliminärt att få ett meddelande under april månad. Du som har fått en plats behöver bekräfta att du vill ha den genom att logga in på”mina sidor” i Matcha.nu och tacka ja. Önskar du inte platsen loggar du in och tackar nej.

Kan jag sätta upp mig på en reservlista för att få en plats om någon tackar nej?

Om någon tackar nej till sin feriepraktikplats lottar vi fram en ny ungdom som erbjuds platsen.

Kan jag byta feriepraktikplats om jag inte blir nöjd med jobbet jag fått?

Vi gör vårt bästa för att du ska få en plats som du är nöjd med men du kan inte byta plats. Det är viktigt att du tackar jag till din plats så snabbt som möjligt.

Måste jag begära ett utdrag ur belastningsregistret?

Om du får en plats inom skola, vård, barn- eller äldreomsorg behöver du begära utdrag ur belastningsregistret. Detta är ett krav för att du ska kunna börja arbeta. Blanketter hittar du på polisens hemsida (se länk nedan). Att beställa registret är kostnadsfritt. Det utdrag du ska beställa heter “Utdrag för arbete inom skola eller förskola”.
När du fått utdraget från Polismyndigheten skickar du det till Arbetscentrum tillsammans med övriga dokument. Vill du inte skicka det till oss kan du komma och visa det för oss. Kontakta oss då via e-post innan. Notera att det tar ca 2 veckor att få utdraget.

Belastningsregistret - begär utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)

Till dig som blir erbjuden en plats

De som blir erbjudna en plats kommer att få ett erbjudande e-mail. Det är viktigt att du loggar in på “mina sidor och bekräftar/tackar ja senast den angivna datumen. Önskar du inte den plats du blivit erbjuden tackar du nej.
Sedan kommer ett bekräftelse/informationsmail med praktisk information:
Ta kontakt med din arbetsplats för att få mera information om arbetstider, arbetsuppgifter och andra praktiska saker. Viktigt att du gör detta senast en 1 juni.
För att du ska kunna börja arbeta behöver du skriva under anställningsavtalet som kommer att skickas med post till dig. Skriv under båda exemplaren, ett skickar du tillbaka till oss på Arbetscentrum (Hammargatan 3, 235 32 Vellinge) och ett behåller du själv. Är du under 18 år behöver även målsman skriva under anställningsavtalen.
Vi kommer också att skicka hem en risk- och säkerhetsanalys till dig med post. Denna kan du skriva under själv.
Dokumentet skickas precis som anställningsavtalet till Arbetscentrum (Hammargatan 3, 235 32 Vellinge).
Om du har en plats inom vård, skola, äldre- eller barnomsorg ska du uppvisa utdrag från polisens belastningsregister. I ditt erbjudande mail framgår det om du behöver lämna in utdrag. Det utdrag du ska beställa heter ”Utdrag för arbete inom skola eller förskola”. Önskar du få tillbaka det vänligen skriv ett mail till oss på feriepraktik@vellinge.se. Vill du hellre visa det för oss kontakta oss via e-mail.
Om du tjänar mindre än 20431 kr under 2022 kan du välja att skicka in blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”. Gör du det dras ingen skatt på din. Läs mer på skatteverket.se.

Vad är mer viktigt att tänka på?

Har du behov som innebär att arbetsplatsen behöver anpassa arbetet tar du direkt kontakt med arbetsplatsen och diskuterar detta. Det är också bra om du kontaktar feriepraktik teamet på feriepraktik@vellinge.se.

Covid-19

Vellinge kommun följer utvecklingen i Sverige avseende covid-19. För dig som har feriepraktik är det viktigt att du följer föreskrifter och allmänna råd. Läs mera på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Skydda dig och andra — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

Under perioder kommer vi att ha mycket att göra. Med fördel når du oss via e-post: feriepraktik@vellinge.se

Gällande feriepraktik som strandvakt kontaktar du falsterbonasetslivraddare@gmail.com. Telefon: 040-63 54 339

Information om hur vi hanterar personuppgifter

Vellinge kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som kontaktuppgifter (e-post, mobilnummer, adress) och även personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera rekryteringen och bemanningen hos förmedlingen. Vi använder de uppgifter som du angivit vid registreringen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är alltså att behandlingen är nödvändig för att du ska kunna använda våra tjänster. Uppgifterna kommer att sparas till dess att sommarens feriearbete är över och anledningen till detta är att vi ska kunna rekrytera nya ungdomar om behov uppstår. Efter det att 2022 års feriearbete har avslutats och statistik tagits fram kommer uppgifterna i databasen att avidentifieras.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med svenska myndigheter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. I processen ingår det att dela personuppgifter med arbetsplatser.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig är vellinge.kommun@vellinge.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på vellinge.kommun@vellinge.se. Du når vårt personuppgiftsombud på dataskyddsombud@vellinge.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.