Hoppa till innehåll

Tidplan för Tångvallaområdet samt ersättningslokaler för Tångvallaskolan

Fastighetsutskottet har idag tagit ett enhälligt beslut om placering av byggnaderna av Tångvalla skolområde. Området inbegriper två grundskolor, två förskolor och en sporthall. Tångvallaområdet beräknas vara färdigbyggd 2026.

Dessutom beslutades om ersättningslokaler för Tångvallaskolan på Skanörs vångar. Elever och personal på Tångvallaskolan kan enligt tidplanen använda ersättningslokaler från november 2022. Ersättningslokalerna kommer att ligga ungefär två kilometer från nuvarande skola.

En hel del frågor kvarstår att utreda. Det är dock frågor som i huvudsak aktualiseras först 2023. Det handlar framförallt om förskolan, idrottsanläggningarna och vissa specialsalar. Kommunen återkommer med besked i dessa frågor när de utretts vidare.

Kontaktuppgifter

Carina.wutzler@vellinge.se - 040-425000

Borje.fennhagen@vellinge.se - 040-425000

Anders.grundberg@vellinge.se - 040-425000

Mats.persson@vellinge.se - 040-425000

Tångvalla.PNG

Bilden är en skissbild som utgör underlag för inriktningsbeslutet för arbetet med Tångvallaområdet. Skissen visar ungefärlig placering och utformning av skolornas byggnader.

Skanörs vångar.PNG

Bilden är en skissbild som utgör underlag för inriktningsbeslutet för arbetet med ersättningslokalerna på Skanörs vångar. Skissen visar möjlig placering och utformning av ersättningslokalerna.

Publicerad:
12 november, 2021