Hoppa till innehåll

Vellinge kommun i toppen- närmast målen i Agenda 2030

För andra året i rad hamnar Vellinge kommun i toppskiktet i totalrankningen över Sveriges kommuners framgångar inom Agenda 2030. Under paraplyet Agenda 2030 ryms 17 mål som kan sammanfattas i tre block, ekologisk, - ekonomisk, - och social hållbarhet. I år hamnar Vellinge kommun på en andra plats, en placering bättre än i fjol.

Dagens Samhälle gör en totalrankning vilket innebär att de mäter alla parametrar för att sedan lista vilken svensk kommun som ligger bäst till. Agenda 2030 är en universell agenda för hur alla världens länder ska jobba för hållbar utveckling fram till år 2030. I år hamnar Vellinge kommun på en andra plats, vilket är en förbättring från fjolårets tredjeplats.

- Det är jätteroligt att vårt hårda arbete bär frukt och att vi hamnar i toppen i denna rankning. Vellinge kommun har genom sitt höga engagemang vad gäller hållbarhetsfrågor i de kommunala verksamheterna goda förutsättningar att bidra till att Agenda 2030 uppfylls, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

I Vellinge kommun konkretiserades arbetet med de globala målen i början av 2020. Under samma år togs ett program för hållbar utveckling fram av en projektgrupp med representanter från respektive avdelning. Inledningsvis genomförde Vellinge kommun även ett antal workshops med politiker och ledningsgrupp för att definiera kommunens styrkor, möjligheter och utmaningar.

- Vår placering i rankingen är såklart väldigt glädjande. Rankingen ger, förutom att visa vad vi gör bra, också en fingervisning på vad vi har att jobba med. Samtidigt som kommuner har ett stort ansvar i uppfyllandet av Agenda 2030 har kommunerna också olika förutsättningar för arbetet. I juni i år antog Vellinge kommun Program för hållbar utveckling, som till stor del bygger på de globala målen, säger Melissa Maxter, energi- och klimatstrateg i Vellinge kommun.

Arbetet med hållbarhetsfrågor har dock varit prioriterat i Vellinge kommun under en längre period och sedan tidigare har det bland annat funnits styrdokument för skyfallsplan, ett kustprogram, handlingsplan för integration samt ett energi- och klimatprogram.

Program för hållbar utveckling sträcker sig mellan 2020 fram till 2030, samtidigt som den universella agendan löper ut. Programmet är kommunens styrdokument som leder kommunens arbete med hållbarhetsfrågor.

Publicerad:
23 september, 2021