Hoppa till innehåll

Vellinge kommuns högstadie- och gymnasieskolor övergår till distansundervisning med start vecka 9

Med anledning av nya rekommendationer från Smittskydd Skåne kommer Vellinge kommuns högstadieskolor och Sundsgymnasiet att helt övergå till distansundervisningen från och med den 1 mars.

De nya rekommendationerna från Smittskydd Skåne innebär att skolorna i så stor utsträckning som möjligt ska bedriva distansundervisning under vecka 9, efter sportlovet. Detta beror på att den minskande smittspridningen i Skåne har stannat av och att sportlovet i sig kan innebära nya kontakter med risk för ökande smitta.

För Vellinge kommun innebär detta att samtliga kommunala högstadieskolor och Sundsgymnasiet kommer att bedriva distansundervisning under vecka 9. Undantag görs för elever som är i stort behov av närundervisning.

Vecka 10-12 kommer två tredjedelar av högstadieeleverna att ha närundervisning, det vill säga undervisning på plats i skolan. En tredjedel kommer att ha fortsatt distansundervisning.

Under vecka 10-12 kommer en tredjedel av eleverna på Sundsgymnasiet ha närundervisning, det vill säga undervisning på plats i skolan. Två tredjedelar kommer att ha fortsatt distansundervisning. Rekommendationen gäller inte gymnasieskolans introduktionsprogram. Rekommendationen gäller inte heller för praktiska moment som inte kan skjutas upp, genomförandet av nationella prov och andra examinationer som inte går att genomföra på distans.

Rektor på varje skola beslutar vilka grupper/årskurser som ska ha närundervisning respektive distansundervisning. Elever och vårdnadshavare kommer att få mer information i V-klass.

Rekommendationerna kan komma att ändras beroende på vidare utveckling av smittspridningen.

Publicerad:
23 februari, 2021