Hoppa till innehåll

Vellinge kommuns högstadieskolor och gymnasium återgår successivt till undervisning på plats

Under dagen meddelade regeringen att gymnasieelever får gradvis återgå till undervisning på plats i skolan, så kallad närundervisning, under en period på åtta veckor. Smittskydd Skåne har även meddelat att det är möjligt att öppna upp högstadieskolorna igen.

För Vellinge kommuns skolor innebär det:

Kommunala högstadieskolor

De kommunala högstadieskolorna öppnar för en successiv återgång till närundervisning. Från och med måndag den 25 januari kommer en årskurs på varje skola ha undervisning på plats. Vilken årskurs som börjar beslutas av rektor på varje skola utifrån elevernas och årskursernas behov. Mer information kommer att ges till vårdnadshavare och elever i V-klass på förmiddagen den 22 januari.

De följande veckorna planeras för en successiv återgång av de övriga årskurserna. Information hur detta ska gå till ges av från respektive rektor.

Elever i behov av särskilt stöd kommer fortsatt att ha undervisning på plats i skolan.

Sundsgymnasiet

Från och med vecka 4, den 25 januari, och åtta veckor framöver återgår Sundsgymnasiet till delvis närundervisning. Den första veckan är elever i årskurs 1 på plats på skolan. Mer information till vårdnadshavare och elever kommer att ges av rektor.

Elever i behov av särskilt stöd kommer fortsatt att ha undervisning på plats i skolan.

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningen kommer fortsatt att ske på distans.

Öppna förskolan

Öppna förskolan öppnar sin verksamhet igen från och med måndag den 25 januari. Verksamheten kommer att hållas utomhus.

Publicerad:
21 januari, 2021