Hoppa till innehåll

"Fokus ska ligga på pedagogiken"

Möt Ingrid Tidvall, musiklärare på Ljungenskolan som har startat Facebookgruppen "Distansundervisning i Sverige" med över 21 000 medlemmar.

Vad är det för Facebookgrupp du har startat? Berätta mer!

I våras jobbade jag på en internationell skola, där blev coronaviruset relativt tidigt en del av vår vardag eftersom vi hade en stor del av vårdnadshavare och elever som främst följde nyhetsrapporteringen från sitt hemland. Det var också många elever som besökte släktingar runt om i världen under jullovet. Vi lade upp en plan för ev distansundervisning i början av året och i samband med det arbetet så letade jag efter grupper för distansundervisning på sociala medier. Jag blev förvånad när jag inte hittade någon riktad mot Sverige eftersom vi faktiskt har en hel del lärare längre norrut, t ex i moderna språk och modersmål, som har undervisat på distans i många år. Men det som inte finns får man göra själv. Så startade gruppen ”Distansundervisning i Sverige” som idag har över 21 000 medlemmar.

Jag ville att gruppens fokus skulle ligga på just pedagogiken. Arbetsmiljö och smittspridning får diskuteras i andra grupper. Med tanke på hur snabbt gruppen växte i våras så verkar den ha fyllt ett tomrum. I en ny arbetssituation så är man ännu mer beroende av ett utvidgat kollegium och det är det som jag har skapat. Vi hjälper varande genom en ny situation. Extra roligt just nu närjag ser hur gymnasielärarna guidar och stöttar lärare i grundskolan.

Vilka är fördelarna med distansundervisning?

Det finns flera och en av dessa är ökad studiero. Jag har hört från elever som behöver en mer avskärmad miljö eller har svårt för att arbeta i stora grupper, att när de studerar hemma får de mer gjort. Vi som pedagoger tvingas också arbeta annorlunda och testa nya former för undervisning, former som vi kanske inte annars hade testat. Det svåra med distansundervisning är så klart den sociala biten, att vi blir mer isolerade. Vellinge kommun har en hög andel behöriga lärare och jag vet att vi är så professionella att vi klarar av detta.

Mer information om Vellinges skolors återgång till undervisning på plats

Publicerad:
26 januari, 2021