Hoppa till innehåll

Trygghetsmätning 2020

Nu har resultatet för 2020 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. För lokalpolisområde Trelleborg (kommunerna Svedala, Trelleborg och Vellinge) kom 1 918 svar in, vilket innebär en svarsfrekvens på 64,28 procent.

Sammanfattning av resultatet
Den totala indexnivån för lokalpolisområde Trelleborg (kommunerna Svedala, Trelleborg och Vellinge) har i årets mätning minskat något, från 1,78 till 1,69, vilket är positivt. Det samlade värdet för utomhusstörningar har förbättrats, liksom såväl utsattheten för brott som oron för att utsättas för brott. Även uppfattningen om polisens agerande mot problem uppvisar bättre värden, genom att färre är uttalat negativa. Det största problemet är buskörning med mopeder/mc, som i år ökar från indexnivå 4 till 5.

I det nerbrutna resultatet ser vi ett något försämrat totalresultat för Svedala, ungefär samma nivå som i fjol för Trelleborg samt en förbättring för Vellinge.

I alla tre kommunerna uppfattas buskörningar med moped/mc som ett av de största problemen. I Trelleborg och Svedala tillkommer även ungdomsgäng som bråkar och stör. Det finns trafikproblematik, särskilt med fortkörningar, i alla tre kommunerna.

Den faktiska utsattheten för brott är låg i alla tre kommunerna, men särskilt i Svedala och Vellinge och framför allt när det gäller fysiskt våld.

Benägenheten att anmäla brott har ökat i Svedala och Trelleborg, vilket är glädjande.

- Jag är nöjd med de förbättringar vi ser i årets trygghetsmätning, och den respons som vi får från medborgarna. Mätningarna är viktiga för oss och våra samarbetspartners för att vi på rätt sätt ska kunna arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället, säger lokalpolisområdeschef Lars-Gunnar Björnqvist.

- Brottsligheten är låg i Svedala kommun, och det är glädjande att se att flesta som svarat på trygghetsmätningen upplever att kommunen är en mycket trygg plats att bo på. Vi ser en liten uppgång i den upplevda otryggheten, jämfört med förra året, och vår målsättning är givetvis att ännu fler ska känna sig mycket trygga i vår kommun. Några av våra senaste åtgärder är samordnade fältinsatser på kvällarna, med trygghetsvärdar och Ungas Fritid som vi hoppas ska få en lugnande effekt vad gäller ungdomshäng ute i våra samhällen. Vi arbetar tillsammans med polisen för att få bukt med buskörningar och andra orosmoment i trafiken. Samarbetet med polisen fungerar bra och nu ser vi till att tillsammans fortsätta satsa på trygghetsfrågorna i Svedala kommun, säger kommunstyrelsens ordförande i Svedala, Linda Allansson Wester.

- Vi får aldrig acceptera brott och otrygghet. Ungas uppväxtmöjligheter är ett av tre övergripande målen för kommunens verksamhet. Det är tydligt att vi har en del kvar att arbeta med även om grundtryggheten i vårt närområde är bra, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun..

- Trygghetsarbete står högt på agendan i Vellinge kommun. Överlag visar mätningen på en hög grad och till och med en förbättring av upplevd trygghet vilket är mycket positivt. Samtidigt ser vi att trafikfrågor sticker ut negativt och att buskörning och fortkörning upplevs som en otrygghetsfaktor. Här måste vi tillsammans vidta åtgärder. Detsamma gäller problematiken kring nedskräpning. Kommun, polis och invånare måste med gemensamma krafter se till att dessa områden förbättras. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet får aldrig vila och vi får aldrig slå oss till ro, säger kommunstyrelsens ordförande i Vellinge, Carina Wutzler.

Mer detaljerad information
Resultatbilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2020 – Lokalpolisområde Trelleborg.

Publicerad:
21 december, 2020