Hoppa till innehåll

Trafikverket bjuder in till ett andra samråd om extra körfält på E6:an

Trafikverket utreder möjligheten att bygga ett tredje körfält i norrgående riktning på E6 mellan trafikplats Vellinge Norra och Petersborg. Nu bjuder Trafikverket in till ett andra samråd för att få veta vad allmänhet och berörda tycker om förslaget till utformning av körfältet.

Syftet med det tredje körfältet är att öka framkomligheten för busstrafiken i riktning mot Malmö, vilket också kommer ge en positiv effekt på gods- och biltrafiken.

Samrådet sker digitalt för att undvika smittspridning av covid-19. Det innebär att synpunkter på samrådsmaterialet kan lämnas skriftligt från och med 7 december 2020 till 11 januari 2021.

Du hittar mer information om projektet och om samrådet på Trafikverkets webbplats.

Publicerad:
7 december, 2020